Pidifrk 304 Vysoké Mýto

304 Vysoké Mýto

304 Vysoké Mýto

Město bylo založeno v roce 1262 králem Přemyslem Otakarem II. a již v roce 1265 bylo opevněno. V roce 1307 se stalo věnným městem českých královen, první držitelkou byla Eliška Rejčka. Z roku 1349 pochází první zmínka o děkanském chrámu sv. Vavřince, který byl ale pravděpodobně postaven již koncem 13. stol. V roce 1421 bylo město dobyto husitskými vojsky. Čtvercové náměstí, největší v České republice, zdobí morový sloup od Stůny z Klatov z roku 1715 a barokní průčelí radnice z roku 1536.

Kde se dá pidifrk č.304 Vysoké Mýto koupit ...

Infocentrum Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké MýtoKuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké MýtoInfocentrum Choceň
Tyršovo nám. 21
ChoceňZámek Jezeří
Zámek
JezeříKuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto