Pidifrky od Š

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VšechnyNové
č:836
Šatov

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠatovPrvní písemná zmínka o vsi pochází z roku 1201. V roce 1338 daroval moravský markrabě Šatov městu Znojmu. V roce 1600 se stal majitelem Ladislav Berka z Dubé a v roce 1609 páni z Anhaltu. Turistickou atrakcí je zde malovaný sklípek a také pěchotní srub MJ-S 3. Stavba srubu začala 15. června 1938, zcela dokončen byl však až po 2. světové válce, kolaudace pak proběhla 11. listopadu 1948. Srub je vybaven upraveným tankovým kanónem ráže 85 mm.
č:565
Šerák

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠerákChata Jiřího na Šeráku byla vybudována v roce 1888 německým turistickým spolkem. Své jméno nese po vratislavském biskupovi Jiřím Koppovi, který věnoval na stavbu pozemek. V roce 1893 chata vyhořela, když ji podpálil Josef Bíner z Ramzové, ale již v následujícím roce byla obnovena. K dalšímu rozšíření a rekonstrukci došlo v roce 1926, kdy byla zvýšena kapacita na 100 lůžek. Za 2. světové války chata zpustla a po roce 1945 ji zrekonstruoval Klub českých turistů. V roce 1981 byla na vrchol postavena lanová dráha. Další rekonstrukce proběhla v roce 1987 a v letech 2006-2013. Chata stojí v nadmořské výšce 1351 m.
č:463
Šlapanice

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠlapanicePrvní písemná zmínka o osadě pochází z roku 1235, kdy patřila biskupské kapitule v Olomouci. Osada byla poměrně bohatá díky množství cest, které tudy procházelo. Rozkvětu pomohlo i udělení městských práv – tržního, soudního a hrdelního. V roce 1430 zde bylo poraženo husitské vojsko. V roce 1449 Šlapanice vypálil Ješek z Boskovic a Svojanova, vydrancovány byly také Švédy za třicetileté války. V roce 1805 proběhla nedaleko bitva u Slavkova.
č:876
Šluknov

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠluknovPrvní písemná zmínka pochází z roku 1281 a prvními majiteli panství byli Berkové z Dubé. V roce 1463 jim král Jiří z Poděbrad toto panství zkonfiskoval a získali jej Vartemberkové. V roce 1471 koupili Šluknov míšeňští vévodové Arnošt a Albrecht. Dalšími majiteli byli Šlejnicové, od roku 1618 Otta ze Starscheldu a poté Mansfeldové. V roce 1663 zdědila tento majetek Žofie Anežka, provdaná Ditrichštejnová. V roce 1721 panství vyženili Harrachové. V roce 1876 panství koupil Alfréd Grumbt a posledním majitelem zámku byl v letech 1935 – 1945 Ervín Leopold hrabě Nostitz – Rieneck.
č:341
Špilberk

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠpilberkHrad byl založen v pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II., první písemná zmínka pochází z roku 1277. Od roku 1350 byl sídlem moravských markrabat, v roce 1439 jej získalo na třináct let město Brno. V roce 1469 byl úspěšně obléhán Matyášem Korvínem. Od konce 15. stol. význam Špilberku upadal a byl často zastavován. V roce 1560 jej opět koupilo město Brno, tomu byl však za účast na stavovském povstání v roce 1620 zkonfiskován. Špilberk za třicetileté války dvakrát odolal švédskému obléhání. Hrad byl využíván také jako pevnostní vězení, od roku 1783 pak jako civilní věznice pro nejtěžší zločince.
č:253
Špindlerův Mlýn

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
Špindlerův MlýnPrvní zmínky o osídlení oblasti pocházejí z počátku 16. stol., samostatná osada Špindlerův Mlýn však vznikla teprve v roce 1793. Rozvoj oblasti začal díky těžbě mědi a stříbra, později dřeva. V 17. a 18. stol. se zde rozvíjí budní hospodaření – tj. letní pasení dobytka. Řeka Labe oddělovala dvě panství – jilemnicko-branské hrabat Harrachů a vrchlabské Czernin-Morzinů.. Od roku 1864 se místní chudí horalé začali pozvolna přeorientovávat na turistický ruch. Zpočátku nad výlučně letní turistikou zvítězila, díky oblíbeným jízdám na rohačkách a později lyžování, turistika zimní.
č:427
Šternberk

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠternberkPrvní písemná zmínka o hradě pochází z roku 1269, vystavět jej nechal Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka. První zmínka o městě je z roku 1296. Počátkem 15. stol. patřilo panství pánům z Kravař, poté Kostkům z Postupic a v roce 1480 je vyženili páni z Dubé a Lipé. V roce 1565 Šternberk opět sňatkem získal kníže z Münsterberku, po vymření tohoto rodu panství v roce 1647 vyženili osobou Sylvia Nimroda vévodové Würtemberští. Po smrti Sylvia Nimroda bylo panství rozděleno na tři díly, v roce 1695 koupil dva díly kníže Jan Adam z Lichtenštejna. V roce 1700 dokoupil i díl třetí a Lichtenštejnům pak tyto majetky patřily až do roku 1945.
č:393
Štíty

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠtítyPrvní písemná zmínka pochází z roku 1278, kdy město vlastnil Protiven ze Zábřehu. Dalšími majiteli byli nejméně od roku 1308 Šternberkové, panství však často zastavovali. V roce 1480 se stal majitelem Jan Dalčický z Dalčic, v roce 1490 pak spolumajitelem jeho zeť Aleš Krčma z Koněpas. V roce 1531 koupil panství Hynek Berka z Dubé a v roce 1569 Jan Černohorský z Boskovic. Dalšími majiteli byli Žalkovští z Žalkovic, od roku 1596 páni z Catharu a od roku 1602 Odkolkové z Újezdce. Těm byl však zkonfiskován majetek a Štíty v roce 1624 koupil kníže Karel z Lichtenštejna.
č:432
Štramberk

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠtramberkPrvní písemná zmínka o vsi pochází z roku 1211, město bylo pak založeno v roce 1359 markrabětem Janem Jindřichem. V roce 1380 získal hrad jako léno Vok II. z Kravař. V roce 1433 se majiteli Štramberka stali Puklicové z Pozořína, v roce 1471 páni z Boskovic a v roce 1480 vladykové z Hustopečí. V roce 1523 koupili panství Žerotínové a Štramberk byl připojen k Fulneku. V roce 1558 se majitelem hradu stal Nový Jičín a v roce 1624 jej získali jezuité. Po zrušení řádu v roce 1773 přešlo vlastnictví na nadační velkostatek. V roce 1783 se zřítila přední část hradu. V roce 1904 byla na hradní věži Trúbě otevřena rozhledna.
č:584
Štramberk-Trúba

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
Štramberk-TrúbaŠtramberkPrvní písemná zmínka o vsi pochází z roku 1211, město bylo pak založeno v roce 1359 markrabětem Janem Jindřichem. V roce 1380 získal hrad jako léno Vok II. z Kravař. V roce 1433 se majiteli Štramberka stali Puklicové z Pozořína, v roce 1471 páni z Boskovic a v roce 1480 vladykové z Hustopečí. V roce 1523 koupili panství Žerotínové a Štramberk byl připojen k Fulneku. V roce 1558 se majitelem hradu stal Nový Jičín a v roce 1624 jej získali jezuité. Po zrušení řádu v roce 1773 přešlo vlastnictví na nadační velkostatek. V roce 1783 se zřítila přední část hradu. V roce 1904 byla na hradní věži Trúbě otevřena rozhledna.
č:405
Šumperk

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠumperkMěsto bylo založeno ve 13. stol. jako královské, první písemná zmínka pochází z roku 1281. V letech 1340 – 1352 měli panství v zástavě páni z Lipé, kteří zde pravděpodobně založili hrad, později pak např. páni z Cimburka či Žerotínové. Ti získali v roce 1507 Šumperk do dědičného držení. V roce 1562 se Šumperk z poddanství vykoupil a stal se královským komorním městem. V roce 1622 panství získali Lichtenštejnové, v roce 1669 město vyhořelo. V letech 1678 – 1692 zde proběhly čarodějnické procesy pod taktovkou inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, kterým padlo za oběť celkem 56 lidí.
č:223
Švihov

Prodejci pidifrků

Zobrazit pidifrk na mapě
ŠvihovPrvní písemná zmínka o vsi Švihov je z roku 1245. V první polovině 14 stol. zde postavil patrně Vilém ze Švihova vodní tvrz. V roce 1425 husité přesilou 8 000 pěších a 1 000 jízdních vojáků tvrz dobyli, v roce 1436 však byla Vilémovi Švihovskému králem Zikmundem vrácena. V roce 1480 začal Půta Švihovský na místě tvrze s výstavbou hradu. V roce 1548 koupil zadlužený hrad Heralt Kavka z Říčan a poté Černínové z Chudenic.