Hrubý Rohozec

č. 242 Hrubý Rohozec

Původně raně gotický hrad byl pravděpodobně založen Havlem z Lemberka před rokem 1280. Dalšími majiteli pak byli Půta a Jan z Turgova, Markvart z Vartenberka a Jindřich z Michalovic. Od roku 1483 patřilo panství Krajířům z Krajku, hrad byl přestavěn na pozdně gotický zámek.. V roce 1534 koupili Rohozec Vartenberkové, za Karla byl kolem roku 1600 přestavěn renesančně. V roce 1623 koupil panství jako pobělohorskou konfiskaci Albrecht z Valdštejna a dal jej v léno svému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi z Mont a Athienville. V roce 1634 získali Desfoursové panství dědičně.


Kde ho koupím ?


Zámek Hrubý Rohozec
Zámek
Hrubý Rohozec
Infocentrum Turnov
5.května 26
Turnov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk


Takhle vypadá Hrubý Rohozec s pidifrky kolem

(Hrubý Rohozec je uprostřed)