632 - Buštěhrad

Buštěhrad
První písemná zmínka pochází z roku 1209, kdy byl poplužní dvůr Busczewes majetkem oseckého kláštera. Ve 13. století zde stávala tvrz Rokycanských z Okoře. Dalšími majiteli byli páni z Ředhoště, od roku 1434 pražský měšťan Pešík z Kunvaldu, jinak psán též od Stříbrné hvězdy a sňatkem s jeho dcerou Kateřinou toto zboží získal Jindřich Libštejnský z Kolowrat. V letech 1440-1450 byl vybudován pozdně gotický hrad. Sňatkem s vdovou po Zbyňkovi Novohradském z Kolowrat Marií Magdalenou rozenou z Lobkowicz získal v roce 1632 Buštěhrad Jindřich Julius vévoda Sasko-lauenburský. V roce 1770 se dostal do držení pozdějšího bavorského kurfiřta a bavorského krále Maxmiliána Josefa. Buštěhradský zámek se stavěl ve třech etapách – 1699-1705, 1747-1754 a 1812-1816.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk