Most

č. 165 Most

Již od 11. stol. patřil Most a okolí rodu Hrabišiců, kteří postavili na místě hradiště z 9. stol. hrad Hněvín. V roce 1238 jej získal jako odúmrť král Václav I. V roce 1480 koupili panství páni z Veitmile a v roce 1585 Ladislav Popel mladší z Lobkovic, kterému však byl v roce 1594 zkonfiskován majetek. V roce 1595 koupilo hrad s příslušenstvím od císaře Rudolfa II. město. V roce 1639 obsadili město a v roce 1646 i hrad Švédové. Na základě těchto zkušeností povolil v roce 1651 císař Ferdinand III. mosteckým měšťanům hrad zbourat. V letech 1967 – 1982 bylo pak kvůli těžbě uhlí zlikvidováno i původní město.


Kde ho koupím ?


Infocentrum Osek
Rooseveltova 1
Osek
Muzeum Most
Československé armády 1360
Most
Tabák Dana Valková
Palackého 4255
Chomutov

Knihkupectví DDD
Ruská 85
Chomutov
Zámek Jezeří
Zámek
Jezeří
Knihkupectví DDD
Mírové nám.117
Kadaň

Krušnohorské knihkupectví
Nám. Míru 14
Litvínov
Infocentrum Žatec
nám Svobody 1
Žatec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk


Takhle vypadá Most s pidifrky kolem

(Most je uprostřed)