Vejprty

č. 507 Vejprty

První písemná zmínka pochází z roku 1506, kdy zdejší pustý hamr získal od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v léno Hans Schneider. V roce 1550 se zde začalo těžit stříbro a v roce 1617 byly Vejprty povýšeny na královské horní město. Za třicetileté války byly však doly poničeny a zatopeny, s těžbou se začalo opět v roce 1688. V roce 1845 bylo dolování zastaveno definitivně. Obživu zde v různých dobách zajišťovalo také zemědělství, puškařství a krajkářství.


Kde ho koupím ?


Knihkupectví DDD
Gorkého 866
Vejprty
Tabák Jarmila Lukavecká
Moskevská 142
Vejprty
Knihkupectví DDD
Mírové nám.117
Kadaň

Hrad Horní Hrad
Hrad
Horní Hrad
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Vejprty
náměstí T.G.Masaryka 1242
Vejprty


Takhle vypadá Vejprty s pidifrky kolem

(Vejprty je uprostřed)