Zlaté Hory

č. 379 Zlaté Hory

Osada patrně vznikla krátce po objevení ložisek zlata v roce 1220, první písemná zmínka však pochází až z roku 1263. O vládu se zde přeli vratislavští biskupové s markrabětem Vladislavem Jindřichem, před rokem 1280 se města i hradu Edelštejna nakrátko zmocnili loupeživí rytíři Ota a Oldřich z Linavy. Poté se často střídala ve spravování panství opavská knížata z rodu Přemyslovců s vratislavskými biskupy. Ti je nakonec v roce 1477 odkoupili od synů Jiřího z Poděbrad a Zlaté Hory se staly na několik století součástí Nisského knížectví.


Kde ho koupím ?


Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Jeseník
Palackého 176/12
Jeseník
Infocentrum Zlaté Hory
Bezručova 144
Zlaté Hory

Zámek Linhartovy
Linharovy 36
Město Albrechtice
Poutní místo P. Marie Pomocné
Zlaté Hory 170
Zlaté Hory


Takhle vypadá Zlaté Hory s pidifrky kolem

(Zlaté Hory je uprostřed)