Svatá Hora

č. 141 Svatá Hora

V roce 1647 získali zdejší kapli ze 14. stol. jezuité a mezi lety 1658 – 1675 zde vybudovali honosný chrám. Na výzdobě chrámu se podíleli mj. sochař Jan Brokoff nebo malíř Petr Brandl. Chloubou chrámu je oltář, celý vyrobený z příbramského stříbra, na němž je umístěna milostná soška Panny Marie Svatohorské. Ta byla 22.6.1732 slavnostně korunována. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 spravovali svatyni diecézní kněží, od roku 1861 pak řád redemptoristů. Z Příbrami vede na Svatou Horu schodiště z roku 1648, upravené a zastřešené v letech 1727 – 1728 podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Má 343 stupňů a délku 450 m.


Kde ho koupím ?Suvenýry Ing. Miroslava Janotová

Svatá Hora u Příbrami
Stánek Jaroslav Falada
Svatá Hora
Příbram
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

Suvenýry Klára Klejnová
Svatá Hora
Příbram
Infocentrum Příbram
Tyršova 106
Příbram

Takhle vypadá Svatá Hora s pidifrky kolem

(Svatá Hora je uprostřed)