Štětí

č. 894 Štětí

Štětí První písemná zmínka pochází z roku 1312, kdy městečko spravoval Balduin, úředník královny Elišky Přemyslovny. Během husitských válek obsadili Štětí Pražané. Poté je od krále Zikmunda získali Czerninové, brzy se však vrátilo do majetku českých královen. Po smrti vdovy po Jiřím z Poděbrad Johany z Rožmitálu v roce 1475 bylo město s celým mělnickým panstvím zastavováno českým šlechticům, od roku 1542 například Berkům z Dubé a poté Lobkowiczům, Novohradským z Kolowrat, Pětipeským z Chýš nebo Slavatům z Chlumu a Košumberka. V roce 1646 se stali zástavními držiteli Czerninové z Chudenic, kteří panství v roce 1687 odkoupili. Od roku 1753 byli majiteli Lobkowiczové.


Kde ho koupím ?


Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Štětí
Dlouhá 689
Štětí

Takhle vypadá Štětí s pidifrky kolem

(Štětí je uprostřed)