Cieszyn

č. 704 Cieszyn

Cieszyn
Już od 14. wieku całe Księstwo Cieszyńskie było majątkiem królów czeskich, a książęta cieszyńscy byli ich lennikami. Po śmierci ostatniej Piastówny Elżbiety Lukrecji w roku 1653 lenno zanikło, a Księstwo Cieszyńskie zostało poddane królom czeskim, czyli Habsburkom. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej w roku 1918 powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która zdecydowała o przynależności Śląska Cieszyńskiego do Polski. W roku 1920 paryska Rada Ambasadorów zdecydowała o podzieleniu Śląska Cieszyńskiego pomiędzy dwa nowo powstałe państwa - Polskę i Czechosłowację. Rzeka Olza stała się rzeką graniczną, a Cieszyn podzielono na część historyczną - Cieszyn i jego zachodnie przedmieście - Czeski Cieszyn.


Kde ho koupím ?Takhle vypadá Cieszyn s pidifrky kolem

(Cieszyn je uprostřed)