Cvikov

č. 848 Cvikov

Cvikov

Osada vznikla ve 13. století na panství Berků z Dubé a první písemná zmínka pochází z roku 1352. V roce 1391 byl Cvikov povýšen na město. Původně patřil k panství milštejnskému, od roku 1502 k panství zákupskému. V roce 1612 se majiteli stali Novohradští z Kolovrat a v roce 1632 vévodové Sasko–Lauenburští. Počátkem 19. století bylo panství ve vlastnictví Habsburků a František I. jej v roce 1818 daroval vnukovi, synovi Napoleona Bonaparte.


Kde ho koupím ?


Infocentrum
Žitavská 132
Cvikov

Takhle vypadá Cvikov s pidifrky kolem

(Cvikov je uprostřed)