Gýmeš

č. 717 Gýmeš

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113, keď bola v majetku zoborského kláštora benediktínov. Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253–1270 Ondrej Hunt-Poznan. V roku 1302 sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Od roku 1312 bol Gýmeš majetkom kráľovským a v roku 1386 ho dostal Blažej Forgách. V roku 1576 hrad poničili Turci, veľkú opravu vykonal až v roku 1613 Žigmund Forgách. V roku 1618 vyplienili Gýmeš vojská Gabriela Bethlena a v roku 1663 opäť Turci. Hrad bol potom lepšie opevnený a bol jedným z mála, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena gotického paláca na rodovú kryptu s kaplnkou. V polovici 19. storočia bol hrad definitívne opustený a začal sa rozpadávať.


Kde ho koupím ?Takhle vypadá Gýmeš s pidifrky kolem

(Gýmeš je uprostřed)