Holíč

č. 654 Holíč

Obec je doložená k roku 1217 ako Wywar, vyvíjala sa v okolí hradu, ktorý bol vybudovaný v polovici 11. storočia. Do roku 1296 bol Holíč sídlom pohraničného kráľovského komitátu. Mestečko a hrad patrili uhorskému kráľovi, ktorý ich dával do držby rôznym feudálom. Na prelome 13. a 14. storočia obsadil holíčský hrad Matúš Čák Trenčianský a v roku 1315 vojsko českého kráľa Jána Luxemburského. V roku 1332 sa Holíč dostal do rúk uhorského kráľa, koncom 14. storočia panstvo získali Stiborovci, v roku 1437 Schlickovci, a potom Pongrácovci a Czoborovci. Poslednými majiteľmi boli v rokoch 1736-1918 Habsburgovci. 


Kde ho koupím ?Takhle vypadá Holíč s pidifrky kolem

(Holíč je uprostřed)