Kraj Trenčínský

688 - Beckov

Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Suvenýry Ingrid Dovinová
nádvoří hradu Beckov
Beckov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk


726 - Bojnice

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry Ondrej Kurek
Hurbanovo námestie 3
Bojnice

680 - Čachtice

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry-občerstvení
Hrad Čachtice
Čachtice
687 - Trenčín

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Kavárna-suvenýry Ondrej Kurek
Trenčianský hrad
Trenčín