Pidifrky od M

445 - Macocha

Propast, která vznikla zřícením stropu velké jeskyně, je hluboká více než 138 m. Její délka je 174 m a šířka 76 m. Dnem protéká říčka Punkva. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1663. Do propasti jako první sestoupil v roce 1723 mnich minoritského kláštera Lazar Schopper, první vědecká expedice byla podniknuta v roce 1856 MUDr. Jindřichem Wankelem. Macocha je součástí největšího jeskynního systému v České republice, měřícího téměř 35 km.

Chata MACOCHA - horní můstek

Vilémovice
HOTEL SKALNÍ MLÝN /recepce/
Skalní mlýn 96
Blansko
SUVENÝRY SALMOVKA /u nástupuště Ekovláčku/
Skalní mlýn
Blansko
PRODEJ MINERÁLŮ A SUVENÝRŮ /vedle infocentra/
Skalní mlýn
Blansko
Knihkupectví Academia
nám. Svobody 13
Brno
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. T. G. Masaryka 27
Prostějov
Knihkupectví Tomáše Špidlíka
Masarykovo nám. 8/6
Boskovice
Infocentrum Boskovice
Masarykovo nám. 1
Boskovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum - Ústřední informační centrum (prodej jízdenek na Ekovláček a Lanovku)
Skalní mlýn
Blansko
Infocentrum Blansko
Rožmitálova 6
Blansko
Stará Huť u Adamova
Josefovská 460
Adamov
Infocentrum Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 107
Ostrov u Macochy

564 - Malá Skála

První písemná zmínka pochází z roku 1422, kolem roku 1425 zde založil Heník z Valdštejna strážní hrad Vranov. V roce 1538 získali panství Vartemberkové a v roce 1615 rod Smiřických. Jako pobělohorskou konfiskaci získal v roce 1628 maloskalské panství, nejdříve v léno a po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1634 dědičně, plukovník císařské armády Mikuláš Desfours. V roce 1802 panství koupil František Zachariáš Römisch, na troskách hradu vybudoval Pantheon a v roce 1826 novogotický letohrádek.

Infocentrum Železný Brod
nám. 3. května 37
Železný Brod
Infoshop Vejměnek
Vranové 1, díl 12
Malá Skála
Hrad - pantheon Malá Skála

Malá Skála
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

578 - Malá Úpa

Dnešní obec začala pozvolna vznikat v polovině 16. stol., kdy se zde z podnětu tehdejšího majitele vrchlabského panství Kryštofa z Gendorfu začalo ve větším těžit dřevo. Do katastru byla samostatná obec Malá Úpa zapsána v roce 1748. Již v 17. století byla těžba omezována a pro místní obyvatele se stal zdrojem obživy chov hovězího dobytka a koz a také pašování zboží ze sousedního Pruska. V roce 1779 zde přenocoval budoucí císař Josef II. a posléze se zasloužil o vybudování místního kostela sv. Petra a Pavla, hřbitova a školy. Dnes je Malá Úpa malebnou horskou vesničkou hojně využívanou k letní i zimní rekreaci.

Infocentrum TURISTA Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 337
Pec pod Sněžkou
Infocentrum Malá Úpa 129
Horní Malá Úpa 129
Malá Úpa
Veselý Výlet
Temný Důl 46
Horní Maršov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

839 - Malenovice

Hrad byl založen ve 2. pol. 14. stol. moravským markrabětem Janem Jindřichem. Zeměpanským majetkem pak byl až do 90. let téhož století, kdy jej získali Lichtemburkové. V 80. letech 15. stol. panství získali Tetourové z Tetova. Dalšími majiteli byli od roku 1573 Bítovští ze Slavíkovic a od roku 1692 Lichtenstein – Kastelkornové, za kterých byly provedeny rozsáhlé barokní úpravy hradu. Od roku 1747 na panství vládli Salm – Neuburkové a posledními majiteli byli v letech 1804 – 1945 Šternberkové.

Infocentrum Zlín
nám. Míru 12
Zlín
Zámek Vizovice
Palackého nám. 376
Vizovice
14/15 Baťův institut
Vavrečkova 7040
Zlín
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. Míru 2/488
Zlín
Papírnictví Koh-i-noor
Štefánikova 2532
Zlín
Knihkupectví Luxor OC Zlaté Jablko
nám.Míru 14
Zlín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Vizovice
Masarykovo nám. 1007
Vizovice
Knihkupectví Kosmas
tř. Tomáše Bati 481
Zlín

204 - Manětín

Manětínsko patřilo původně českým knížatům, v roce 1187 zde zřídili johanité komendu. V roce 1420 zastavil král Zikmund zdejší zboží Bohuslavovi ze Švamberka a Švamberkové zde vládli až do roku 1544, kdy Manětín prodali Krajířům z Krajku. V roce 1547 byl Krajířům zabaven a postoupen Šlikům. Po roce 1560 zde Jeroným Hrobčický postavil renesanční zámek. Dalšími majiteli byli Roupovští a poté až do roku 1945 Lažanští.

Papírnictví Ashram,s.r.o
Masarykovo náměstí 94
Kralovice
Infocentrum Manětín

Manětín
Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Info-Café Četnická stanice
Pluhovské nám.11
Rabštejn nad Střelou
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Zámek Manětín
Manětín 1
Manětín

199 - Mariánská Týnice

V roce 1230 byla Týnice v majetku cisterciáckého kláštera v Plasích, který zde vybudoval kostelík se sochou Panny Marie. V roce 1711 byl položen základní kámen nového poutního areálu s proboštstvím, jehož projekt nechal opat Evžen Tyttl vypracovat Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Kostel Zvěstování Panny Marie byl vysvěcen v roce 1777. Plaský klášter byl zrušen v roce 1785 a jeho majetek přešel pod Náboženský fond. V roce 1826 se stali majiteli Metternichové, kostel chátral a v roce 1920 se dokonce zřítila centrální kopule kostela.

Klášter Mariánská Týnice
Klášter
Mariánský Týnec
Infocentrum Mariánské Lázně
Hlavní 47/28
Mariánské Lázně
Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Muzeum Mariánská Týnice
Mariánská Týnice 1
Kralovice
Infocentrum Kralovice
nám. Osvobození 32
Kralovice
Papírnictví Ashram,s.r.o
Masarykovo náměstí 94
Kralovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

194 - Mariánské Lázně

Místní léčivé prameny byly známy již ve 13. stol., ale vznik lázní lze datovat teprve na počátek 19. stol. Tehdy zde opat tepelského kláštera Karel Kašpar Reitenberger nechal u Křížového pramene na místě dřevěné chýše postavit první zděný dům pro lázeňské hosty. Následně vznikla také osada, která byla v roce 1808 podle obrázku Panny Marie, visícího nad Křížovým pramenem, nazvána Mariánské Lázně. Osada byla v roce 1818 prohlášena za veřejné lázně a v roce 1865 byla výnosem Františka Josefa I. povýšena na město.

Infocentrum Mariánské Lázně
Hlavní 47/28
Mariánské Lázně
Tabák Jan Formánek
Hlavní 349
Mariánské Lázně
Muzeum Horní Slavkov
Pluhova ul. 211
Horní Slavkov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Mariánské Lázně 1
Poštovní 160
Mariánské Lázně 1

101 - Mělník

Kamenný hrad Mělník byl postaven koncem 10. stol., z podhradí pak vzniklo ve 13. stol. město. První písemná zmínka o něm je z roku 1274. Od doby vlády Karla IV. byl Mělník věnným městem českých královen. V roce 1542 byl hrad přestavěn v renesanční zámek, během třicetileté války pak velmi zpustl. Zámek koupili od císaře Leopolda I. Černínové, od roku 1753 je ve vlastnictví rodu Lobkowiczů.

Trafika-knihkupectví pana Drobíka
nám.Republiky 978
Neratovice
Infocentrum Mělník
náměstí Míru 11
Mělník
Trafika paní Váchové
nám. Míru 12
Mělník
Knihkupectví paní Legerové
Svatováclavská ul.
Mělník
Obchod pana Jíchy
Veltrusy

Zámek Mělník
Zámek
Mělník
Květiny Lucie
Školní 195
Odolena Voda
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
Mladá Boleslav
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

385 - Město Albrechtice

První písemná zmínka pochází z roku 1377, kdy byl majitelem Linhart z Rovného. V roce 1390 se stal majitelem panství markrabě Jošt a v roce 1420 rytíři Stošové. Dalšími pány byli od roku 1492 Makrotové a v roce 1503 panství koupil Jiří Sup z Fulštejna. Jako pobělohorskou konfiskaci získali Albrechtice v roce 1623 jezuité z Nisy a v roce 1745 pak jezuité opavští. V roce 1773 převzala panství císařsko – královská dvorní komora. V roce 1824 se stal majitelem Karel Traugot, svobodný pán Skrbenský z Hřiště na Hošťálkovech a v roce 1825 podnikatelé Vincenc Tlach a Vincenc Keil.

Infocentrum Město Albrechtice
nám. ČSA 22
Město Albrechtice
Zámek Linhartovy
Linharovy 36
Město Albrechtice
Tabák ALFA
nám. ČSA 10
Město Albrechtice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Město Albrechtice
nám. ČSA 58/11
Město Albrechtice

830 - Mikulčice - Valy

Valy u Mikulčic jsou významným opevněným hradištěm z doby velkomoravské. Jádro tvořil hrad, chráněný rameny řeky Moravy. Do hradu se vstupovalo třemi branami, na nejvyšším místě stál zděný knížecí palác a bazilika. Dosud byly objeveny pozůstatky dvanácti kamenných kostelů a více než 2.500 hrobů s velkým množstvím nálezů převážně ze 7. - 10. stol. Akropole a opevněné předhradí se rozkládalo na ploše 10 ha, celé sídliště pak zabíralo plochu až 50 ha.

Infocentrum Mikulčice
Mikulčice 238
Mikulčice
Muzeum - Slovanské hradiště

Mikulčice - Valy
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Konírna
Zámek 1
Milotice

495 - Mikulov

Na místě zaniklého přemyslovského hradiště zde byl v 1. pol. 13. stol. vybudován zeměpanský hrad. První zmínka o něm pochází z roku 1249, kdy jej moravský markrabě, budoucí český král Přemysl Otakar II. daroval Lichtenštejnům. Ti vlastnili Mikulov až do roku 1560, kdy jej koupil uherský šlechtic Ladislav Kereczenyi. V roce 1575 se majiteli stali Ditrichštejnové, kteří zámek několikrát přestavěli. Dělo se tak dílem kvůli vyššímu pohodlí panstva, ale také proto, že zámek v roce 1719 téměř do základů vyhořel. A totéž se opakovalo v roce 1945, když jej podpálila ustupující německá vojska.

Autocamp Merkur Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Pasohlávky
Infocentrum Lednice
Zámecké nám.
Lednice
Zámek Valtice
Zámek 1
Valtice
Papírnictví Radka Mikušová
Náměstí 26
Mikulov
Infocentrum Pasohlávky

Pasohlávky
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Mikulov
Náměstí 1
Mikulov
Infocentrum Valtice
nám. Svobody 4
Valtice

877 - Milešovka

Jedná se o nejvyšší horu Českého středohoří s vrcholem v nadmořské výšce 836,5 m. Již v roce 1825 bylo možné se zde v provizorním přístřešku občerstvit, brzy nato byla otevřena zděná horská restaurace. V roce 1850 byla také vybudována 19 metrů vysoká kamenná rozhledna. V roce 1905 byla zprovozněna meteorologická stanice, největrnější v Česku. Bezvětří zde panuje průměrně jen osm dní v roce. Vrcholová partie Milešovky byla v roce 2013 prohlášena národní přírodní rezervací.

Infocentrum Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a
Litoměřice
Infocentrum Osek
Rooseveltova 1
Osek
Chata Lovoš- Václav Buriánek
Oparno 8
Lovosice
Chata Milešovka
Velemín, Milešov 86
Velemín, Milešov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví MARTIN
Novobranská 159/2
Litoměřice
VisitTeplice s.r.o.
Dlouhá 63/31
Teplice

922 - Miletín

Miletín
První písemná zmínka o knížecím strážním hradu pochází z roku 1124. V roce 1241 získal ves Řád německých rytířů. V roce 1437 sjednotili rozdělený Miletín páni z Lichtenburka. V roce 1520 panství koupili Trčkové z Lípy, v roce 1540 Smiřičtí ze Smiřic a v roce 1560 Valdštejnové. V roce 1692 Miletín vyženil hrabě z Oppersdorfu a v roce 1744 je zdědila hraběnka z Magni, provdaná z Kolovrat a později z Morzinu. Dalšími majiteli byli od roku 1766 páni z Vlkanova a v roce 1798 koupil miletínské panství trutnovský měšťanský rod Falgeů. Majiteli velkostatku pak byla ještě od roku 1855 hraběnka z Thun-Hohensteinu a v letech 1881-1913 knížata Schönburg-Hartensteinové.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Mateřídouška
Městský dvůr 400
Miletín

11 - Milevsko

První písemná zmínka pochází z roku 1184, kdy je zmiňován Jiří z Milevska, který zde o tři roky později založil premonstrátský klášter. Městečko je poprvé zmíněno v roce 1327. V roce 1420 byl klášter vypálen husity a majetku se zmocnila šlechta. Nejprve Rožmberkové, od roku 1543 Švamberkové a od roku 1581 Hodějovští z Hodějova. Po Bílé hoře byl v roce 1622 vrácen premonstrátům ze Strahovského kláštera, nebyl však již nikdy samostatným opatstvím. V roce 1785 Josef II. klášter zrušil a ten nadále sloužil premonstrátům ze Strahova jen jako hospodářské středisko.

Infocentrum Milevsko
E.Beneše 1
Milevsko
Infocentrum Bechyně
Nám. T.G.M. 5
Bechyně
Infocentrum Tábor
Žižkovo nám.2
Tábor
Česká pošta Kovářov
Kovářov 73
Kovářov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

490 - Milotice

První písemná zmínka pochází z roku 1341. Nejpozději od roku 1360 vlastnili Milotice páni z Ronova, v roce 1412 je získali páni z Moravan. V roce 1437 je zde poprvé připomínána vodní tvrz. V letech 1460 – 1479 byli majiteli páni z Kravař a poté vladykové z Ojnic. Koncem 15. stol. získali panství páni ze Zástřizl a v roce 1552 Žerotínové, kteří tvrz přestavěli na renesanční zámek. Dalšími majiteli byli v letech 1571 – 1586 Václav Haugvic z Biskupic a do roku 1597 Bernard Ludvík Tovar z Enczesfeldu. Poté se majitelé rychle střídali až panství v roce 1648 získali Serényiové. Posledními soukromými majiteli byli pak do roku 1945 Seilernové.

Zámek Milotice
Milotice u Kyjova

Infocentrum Mikulčice
Mikulčice 238
Mikulčice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Kyjov
Svatoborská 26
Kyjov
Infocentrum Konírna
Zámek 1
Milotice

554 - Mimoň

První písemná zmínka pochází z roku 1262, kdy je připomínán Luthold z Mimoně. Před rokem 1371 získali ves Vartenberkové a v roce 1500 Biberštejnové. V roce 1578 se stal majitelem Bohuslav Mazanec z Frimburka a v roce 1604 Müllnerové z Müllhausu. Těm byl po Bílé hoře zkonfiskován majetek, který získali Zeidlerové a po nich Albrecht z Valdštejna. Dalšími majiteli byli od roku 1651 Putzové z Adlersthurnu a v roce 1705 panství Mimoň zdědili Hartigové.

Infocentrum Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka 2
Česká Lípa
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Mimoň
Mírová 120
Mimoň

904 - Minaret v Lednicko-valtickém areálu

Lednicko – valtický areál - minaret Rozhlednu nechal postavit v letech 1797 – 1802 Alois I. z Lichtenštejna a je nejstarší na českém území. Leží v nadmořské výšce 175 m.n.m a je vysoká 59,5 m. Má tři vyhlídkové ochozy a k výstupu je potřeba zdolat 302 schody. V jednopatrové hranolové základně s arkádami je osm místností s orientální výzdobou, které sloužily jako muzeum lichtenštejnských exotických sbírek.

Infocentrum Lednice
Zámecké nám.
Lednice
Zámek Valtice
Zámek 1
Valtice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

361 - Miroslav

První písemná zmínka o Miroslavi pochází z roku 1222. Ve 13. a 14. stol. byli majiteli páni z Myslibořic. Zdejší tvrz je připomínána v roce 1387, kdy ji koupila hrabata z Hardeggu. Po několika dalších majitelích získali panství v roce 1497 Valečtí z Mírova, kteří přestavěli tvrz na goticko-renesanční zámek. V roce 1569 ho vyměnili s Hodickými z Hodic za panství Hostim. Hodickým byl po Bílé Hoře zkonfiskován majetek a miroslavský statek získala hrabata Březničtí z Náchoda. V roce 1661 koupili Miroslav páni z Kounic, od nich hrabata Morzinové a v letech 1692-1784 byla v majetku louckého kláštera. V roce 1824 prodal Náboženský fond zámek rodině Hopferů a v letech 1893-1945 jej vlastnila rodina Stummerů.

Infocentrum Miroslav
nám.Svobody 1
Miroslav
Knihkupectví Kanzelsberger
OD DYJE, Obroková 93/16
Znojmo
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

139 - Mirošov

V letech 1550 – 1555 získal rožmitálské panství s Mirošovem Florián Gryspek z Gryspachu, jeho syn Ferdinand zde po roce 1588 vybudoval renesanční tvrz. V roce 1616 kupují Mirošov Vratislavové z Mitrovic, v letech 1719 – 1723 zde Jan Antonín postavil barokní zámek. Zadlužil se však a panství koupila v dražbě císařská dvorská komora. Po roce 1868 se vystřídalo ještě několik majitelů, posledním byl JUDr. L. Feierabend.


424 - Mírov

Hrad byl založen kolem pol. 13. stol. biskupem Brunem ze Schauenburku, první písemná zmínka pak pochází z roku 1266. Význam Mírova stoupl po roce 1320, kdy sem byla přesunuta správa rozsáhlých biskupských statků. Hrad byl často zastavován – např. Rájeckým z Mírova či pánům ze Zvole. V roce 1424 Mírov marně dobývali husité. V roce 1643 jej dobyla švédská vojska a poničila jej, v letech 1664 – 1684 pak proběhla barokní přestavba. V roce 1855 Mírov koupilo moravské místodržitelství a zřídilo zde státní věznici.

Smíšené zboží Jana Pejchalová

Mírov č.p. 24
Infocentrum Zábřeh
Čs armády 1
Zábřeh
Knihkupectví Patka
Žižkova 45
Zábřeh
Infocentrum Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12
Lanškroun
Infocentrum Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12
Lanškroun
Papírnictví Koh-i-noor
Cihlářova 169/8
Moravská Třebová
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Papírnictví Miloslava Bomberová
nám. Palackého 11
Jevíčko
Infocentrum Mohelnice
Lazebnická 974/2
Mohelnice
Knihkupectví Josef Selinger
Kostelní 46
Jevíčko
Pohostinství Pod Hradem
Mírov 39
Mírov

95 - Mladá Boleslav

Dnešní město stojí v místech, kde pravděpodobně Boleslav II. založil v pol. 10. stol. slovanské hradiště, první písemná zmínka o hradě pak pochází z roku 1130. V roce 1318 koupili pustý hrad Michalovicové, kterým již patřilo okolní území. Po vymření tohoto rodu v roce 1468 vyženil jejich panství Jan Tovačovský z Cimburka a v roce 1502 je zdědili Krajířové z Krajku. V roce 1588 se majiteli stali Lobkovicové. V roce 1595 se město vykoupilo z poddanství a v roce 1600 bylo přijato mezi města královská.

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
Mladá Boleslav
Infocentrum Mělník
náměstí Míru 11
Mělník
Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní 141
Dolní Bousov
Muzeum Mladoboleslavska
Staroměstské nám. - hrad 1
Mladá Boleslav
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Nymburk
Náměstí Přemyslovců
Nymburk
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

6 - Mladá Vožice

Historie Mladé Vožice sahá do 13. stol., panství bylo v držení královské komory a bylo často zastavováno. První zmínka o panství je z roku 1273, o městě pak z roku 1348. V roce 1425 husité dobyli a zničili vožický hrad. Mezi lety 1570 – 1603 zde Michal Španovský z Lisova vybudoval renesanční zámek, který byl v roce 1735 přestavěn barokně a v 19. stol. ještě upraven klasicistně. Od roku 1678 bylo panství v držení Küenburgů.

Infocentrum Vlašim - zámek
Zámek 4
Vlašim
Obchod Elsat
Mladá Vožice 190
Mladá Vožice
Infocentrum Mladá Vožice

Mladá Vožice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Mladá Vožice
Husovo náměstí 123
Mladá Vožice

89 - Mnichovo Hradiště

Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, historie města je však spjata s cisterciáckým klášterem, založeným v nedaleké vsi Hradiště již kolem roku 1145. V roce 1420 byl klášter vypálen orebity. V držení města se pak vystřídali husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, Mikuláš Berka z Dubé, Staré Město Pražské či rod Vartemberků. Koncem 16. stol. získali panství Budovcové z Budova a Václav Budovec zde v letech 1602 – 1606 vystavěl renesanční zámek. Jako pobělohorskou konfiskaci získal Hradiště Albrecht z Valdštejna a Valdštejnové je drželi až do roku 1945.

Infocentrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo nám. 299
Mnichovo Hradiště
Zámek Mnichovo Hradiště
V Lipách 149
Mnichovo Hradiště
Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní 141
Dolní Bousov
Kniha - papír Hana Otáhalová
Turnovská 810
Mnichovo Hradiště
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
Mladá Boleslav
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

510 - Mníšek pod Brdy

V polovině 14. stol. je Mníšek uváděn jako neopevněná trhová ves s královským hrádkem. Koncem 15. stol. patří Mitrovicům, kteří zde vládnou až do konce třicetileté války, kdy byl Mníšek vypleněn švédskými vojsky. V roce 1655 jej kupuje Servác Engel z Engelsflussu, který obnovil město a přestavěl zámek. Dalšími majiteli pak byli Unwerthové, Pachtové z Rájova, Schirndingové a konečně Kastové.

Zámek Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
Tabák - hračky Ivana Svobodová
Nám. F.X.Svobody
Mníšek pod Brdy
Trafika U zastávky - Ivana Jandová
nám. F.X.Svobody (uprostřed)
Mníšek pod Brdy
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

240 - Modrava

První zmínka o Modravě je z roku 1614. Původní osada se rozvíjela jako rybářská a lovecká, v roce 1799 koupil prášilské panství od hraběte Kinského kníže Schwarzenberg. Nastala etapa mohutného rozvoje, založeného na využití velkých zásob dřeva. Kvůli jeho snazší dopravě byl v letech 1799 – 1801 podle návrhu ing. Rosenauera vybudován Vchynicko – tetovský plavební kanál. Od roku 1832 zde František Bienert zřídil továrnu na výrobu ozvučeného dřeva.

Infocentrum Modrava
Modrava 63
Modrava
Camp Antýgl
Kemp Antýgl
Modrava
Smíšené zboží paní Nahodilové
Kvilda 158

Tabák Mgr.Michal Hnídek
nám.Svobody 5
Sušice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

425 - Mohelnice

První písemná zmínka pochází z roku 1131, kdy byla Mohelnice majetkem metropolitní kapituly olomoucké. V roce 1275 byla povýšena na město a je zde uváděn menší hrádek. V roce 1424 město dobyla husitská vojska, vypálila je a pobila při tom na 700 lidí. V roce 1567 biskup Vilém Prusínovský z Víckova udělil městu právo pečetit červeným voskem, což znamenalo právo vynášet rozsudky trestu smrti.

Knihkupectví Josef Selinger
nám. Svobody
Mohelnice
Knihkupectví Patka
Žižkova 45
Zábřeh
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Mohelnice
Lazebnická 974/2
Mohelnice
Knihkupectví Josef Selinger
Kostelní 46
Jevíčko

314 - Moravská Třebová

První písemná zmínka pochází z roku 1270, město však bylo založeno kolem roku 1257 Borešem z Rýzmberka. V roce 1315 získal panství jako odúmrť Jan Lucemburský a zastavil je Janu Železnému z Lipé. V roce 1408 získali Třebovou páni z Kunštátu a v roce 1465 ji koupil markrabě Jan Jindřich. Dále panství patřilo pánům z Postupic a od roku 1485 pánům z Boskovic. V roce 1589 panství zdědil Ladislav Velen ze Žerotína a v roce 1628 jako pobělohorskou konfiskaci Lichtenštejnové.

Infocentrum Moravská Třebová
Nám T.G.M. 33
Moravská Třebová
Tabák Irena Kovaříková
Nám T.G.M.
Moravská Třebová
Knihkupectví Josef Selinger
Čs armády 4
Moravská Třebová
Infocentrum Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12
Lanškroun
Česká pošta Moravská Třebová
náměstí T.G.Masaryka 74/7
Moravská Třebová
Papírnictví Koh-i-noor
Cihlářova 169/8
Moravská Třebová
Smíšené zboží Jana Pejchalová

Mírov č.p. 24
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Papírnictví Miloslava Bomberová
nám. Palackého 11
Jevíčko

352 - Moravské Budějovice

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1231. Budějovice patřily k zeměpanskému zboží, spravovanému z Bítova. Spravovali jej a v roce 1498 i získali Lichtenburkové, po nich pak Valdštejnové. Zdeněk Brtnický z Valdštejna přišel o majetek po bitvě na Bílé hoře a Budějovice získali Schaumburkové. Rudolf Jindřich ze Schaumburka zde postavil zámek. Nová vrchnost vedla dlouhotrvající spory s měšťany, jejichž práva neuznávala. V roce 1736 koupili zbídačené město Wallisové.

Infocentrum Moravské Budějovice
nám Míru 1
Moravské Budějovice
Potraviny Ludmila Šimáčková
Nová Říše, č.p.5
Nová Říše
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

418 - Moravský Beroun

První písemná zmínka pochází z roku 1339, kdy město patřilo ke šternberskému panství pánů ze Šternberka. Po vymření moravské větve tohoto rodu v roce 1397 se majiteli stali páni z Kravař a v roce 1466 Kostkové z Postupic. V roce 1480 panství vyženili Berkové z Dubé a Lipé a v roce 1570 je opět sňatkem získal kníže z Münsterberku. Po vymření tohoto rodu panství v roce 1647 vyženili osobou Sylvia Nimroda vévodové Würtemberští. Od roku 1693 patřil Moravský Beroun Lichtenštejnům.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry Zubaté žáby
Požárníků 9
Bruntál

907 - Moravský kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Je zde známo více než 1 100 jeskyní. Jeho součástí je také propast Macocha, která je se svými 138 metry nejhlubší v Česku. Jako první do ní sestoupil v roce 1723 mnich minoritského kláštera Lazar Schopper. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou, střední část Jedovnickým a Křtinským potokem a jižní část řekou Říčkou. Veřejně přístupné jsou zde jeskyně Balcarka, Výpustek, Kateřinská, Punkevní a jeskyně Sloupsko - Šošůvské. Mezi nejvýznamnější nepřístupné jeskyně patří Amatérská, Císařská, Ochozská, Michálka a Rudické propadání.


354 - Moravský Krumlov

Již v roce 1289 stál na místě dnešního zámku hrad pánů z Obřan. Krátce po vymření tohoto rodu v roce 1312 získali Krumlov páni z Lipé a v roce 1369 koupili panství páni z Kravař. Za husitských válek byl hrad obsazen hustity. Po vymření krumlovské větve pánů z Kravař v roce 1430 se majiteli stali opět páni z Lipé, kteří zde vládli až do pobělohorské konfiskace jejich majetku. V pol. 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Od roku 1625 patřilo panství Lichtenštejnům a posledními majiteli zámku i velkostatku byli pak od roku 1908 Kinští.

Infocentrum Moravský Krumlov
Zámecká 2
Moravský Krumlov
Tabák Klusák
Tesařovo nám. 10
Ivančice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 29
Moravský Krumlov

165 - Most

Již od 11. stol. patřil Most a okolí rodu Hrabišiců, kteří postavili na místě hradiště z 9. stol. hrad Hněvín. V roce 1238 jej získal jako odúmrť král Václav I. V roce 1480 koupili panství páni z Veitmile a v roce 1585 Ladislav Popel mladší z Lobkovic, kterému však byl v roce 1594 zkonfiskován majetek. V roce 1595 koupilo hrad s příslušenstvím od císaře Rudolfa II. město. V roce 1639 obsadili město a v roce 1646 i hrad Švédové. Na základě těchto zkušeností povolil v roce 1651 císař Ferdinand III. mosteckým měšťanům hrad zbourat. V letech 1967 – 1982 bylo pak kvůli těžbě uhlí zlikvidováno i původní město.

Infocentrum Osek
Rooseveltova 1
Osek
Muzeum Most
Československé armády 1360
Most
Tabák Dana Valková
Palackého 4255
Chomutov
Knihkupectví DDD
Ruská 85
Chomutov
Zámek Jezeří
Zámek
Jezeří
Knihkupectví DDD
Mírové nám.117
Kadaň
Krušnohorské knihkupectví
Nám. Míru 14
Litvínov
Infocentrum Žatec
nám Svobody 1
Žatec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Most 11
Lipová 805/5
Most 11

98 - Mšené - lázně

První písemná zmínka pochází z roku 1262. Po pánech ze Mšeného získali panství s tvrzí páni ze Rvenice a počátkem 15. stol. Illburgové. Po jejich vymření přešlo Mšené na Zajíce z Hazmburka a dále na rod Boryňů ze Lhoty. V roce 1630 se pány stali Malovcové z Malovic. Dalšími majiteli pak byla hrabata Kinští, za kterých zde byly v roce 1796 založeny lázně.

Papírnictví
Dr.Vacka 46
Libochovice
Lázně Mšené - Lázně
Lázeňská 62
Mšené-Lázně
Hrad Budyně nad Ohří


Smíšené zboží Jiří Kadavý
Prosek 105
Mšené-lázně
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Mšené-lázně
Prosek 174
Mšené-lázně

509 - Mšeno

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1306, pravděpodobně již od 12. stol. však stála nad rybníkem Blížkou tvrz. Ta byla za husitských válek vypálena. V 15. stol. se v držení vystřídali Berkové z Dubé, Jan Smiřický či Jan z Michalovic, v 16. stol. Jan Špetl z Janovic a opět Berkové z Dubé. Jako pobělohorskou konfiskaci získal panství Albrecht z Valdštejna, po jeho smrti v roce 1634 Robert Geraldin a v roce 1654 sňatkem rod Věžníků. Věžníkové zde vládli až do roku 1765. Mezi dalšími majiteli byla např. hrabata z Clary a Aldringenu nebo Jakub Veith.

Infocentrum Mšeno
Nám. Míru 1
Mšeno
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

702 - Mt. Everest

Hotel Tashi Dhargey Inn
Thamel
Káthmándú
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

539 - Muzeum přírody Český ráj

Muzeum přírody Český ráj zve na prohlídku expozice zaměřené na přírodu a historii Českého ráje a zejména Prachovských skal, netradičního Žabího ráje, výstav zajímavých snímků z přírody a dětských kreseb. Zahrada muzea je minibotanickou zahradou s dřevinami a bylinami Českého ráje, se stanovišti pro volně žijící živočichy, s výběhy a venkovními terárii. Nalézá se zde řada tůněk pro obojživelníky, rybky a želvy, hmyzí hotel, broukoviště a dřevěné „varhany“ i Pelíškova zahrádka.

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37
Jičín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Prachovské skály
J.M.Schlik s.r.o.
Prachovské skály
LUNA Kreativní papírnictví
Husova 76
Jičín

586 - Muzeum Zd. Buriana ve Štramberku

Infocentrum Frenštát p. R.
Nám. Míru 1
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum Zd.Buriana ve Štramberku
Náměstí 31
Štramberk
Muzeum Novojičínska p.o.
28.října 12
Nový Jičín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Kopřivnice
Obránců míru 368/1a
Kopřivnice