Pidifrky od P

235 - Pancíř

Na 1214 m vysoké hoře Pancíř byla vybudována první provizorní rozhledna v roce 1880 rakouským turistickým klubem. Dnešní chata s rozhlednou byla postavena v roce1923 volyňským Klubem československých turistů podle návrhu architekta Janovského z Klatov. Na vrchol vede sedačková lanovka ze Špičáku s mezistanicí Hofmanky, která je dlouhá 2739 m a překonává výškový rozdíl 347 m.

Horská chata Pancíř
Pancíř
Železná Ruda
Infocentrum Železná Ruda (budova muzea)
Javorská 154
Železná Ruda
Infocentrum Železná Ruda
ul. 1.máje 12
Železná Ruda
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

296 - Pardubice

První písemná zmínka pochází z roku 1295. Na počátku 14. stol. patřily Pardubice Půtovi z Dubé, od roku 1325 pak Arnoštovi z Hostýně, zakladateli rodu pánů z Pardubic a otci Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Kolem roku 1340 byly Pardubice povýšeny na město. V roce 1390 získal část panství Hanuš z Milheimu a na počátku husitských válek Viktorín Boček z Kunštátu. Od roku 1491 byly Pardubice v majetku Pernštejnů, kteří přestavěli obranný vodní hrad na zámek. V roce 1560 prodali zadlužené panství královské komoře.

Infocentrum Pardubice
Náměstí republiky 1
Pardubice
Knihkupectví HELIOS
Pernštýnské nám. 49
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek 2
Pardubice
Knihkupectví U katedály
Velké nám 36
Hradec Králové
Česká pošta Pardubice 2
Palackého 1233
Pardubice
Knihkupectví Kanzelsberger
tř. Míru 2670
Pardubice
Trafika Lucie Herrmannová
Zelenohorská 74
Pardubice
Tabák Helena Klorová
nám.Míru 86
Heřmanův Městec
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Knihkupectví Mozaika
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice
Tabák Jiří Břetenář
tř. Míru 95
Pardubice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Seč
Chrudimská 94
Seč

593 - Paskov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, kdy byla majetkem olomouckého biskupství. Jako leníci se zde vystřídala například hrabata z Hückeswagenu, Stangeové, Wolfsbergové, páni z Boskovic, Žerotínové, páni z Kadaně nebo Jan z Doubravky. V roce 1538 získali paskovské panství do dědičného držení Pernštejnové. V roce 1548 se stali majiteli Čelové z Čechovic, v roce 1578 získal tvrz a městečko Ondřej Dudič z Horehovice a poté Syrakovští z Pěrkova a na Staré Vsi. Od roku 1624 byl Paskov v majetku Bruntálských z Vrbna, za kterých byl v letech 1640 - 1646 postaven barokní zámek. V roce 1690 se stala majiteli hrabata z Oppersdorfu, v roce 1717 Filip Ignác rytíř z Hochu, na Okříškách a Pokojovicích, v roce 1731 Rebentischové, v roce 1765 Kettenburgové a v roce 1779 Mitrovští z Nemyšle. V letech 1809 - 1881 zde vládl rod Saint Genois ď Aneaucourt a posledními majiteli statku a zámku byli do roku 1945 Stolberg - Stolbergové.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Zámek Paskov
Nádražní
Paskov

362 - Pasohlávky

První písemná zmínka pochází z roku 1276, kdy ves získal od staroboleslavské kapituly klášter v Dolních Kounicích. V 15. stol. zpustla a nově byla osídlena poč. 16. stol. charvátským obyvatelstvem. Jako pobělohorskou konfiskaci získal Pasohlávky kardinál František z Ditrichštejna a natrvalo je připojil k vlasatickému statku.

Autocamp Merkur Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Pasohlávky
Infocentrum Pasohlávky

Pasohlávky
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Pasohlávky
Pasohlávky č.p.1
Pasohlávky

369 - Pavlov

První písemná zmínka pochází z 11. stol., kdy tato slovanská ves náležela staroboleslavské kapitule. Počátkem 13. stol. byla oblast kolonizována německým obyvatelstvem a nad Pavlovem byl založen hrad Děvičky. V roce 1334 ves přešla pod mikulovské panství a jako léno ji získal od krále Jana Lucemburského Hartneid II. z Lichtenštejna. Počátkem 16. stol. se zde díky náboženské toleranci lichtenštejnské vrchnosti usídlila početná skupina novokřtěnců – tzv. habánů, kteří byli pro své názory vyhnáni z Německa, Rakouska a Švýcarska. V roce 1575 panství získali Ditrichštejnové.

Autocamp Merkur Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Pasohlávky
Infocentrum Lednice
Zámecké nám.
Lednice
Infocentrum Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 60
Ledeč nad Sázavou
Zámek Valtice
Zámek 1
Valtice
Infocentrum Pasohlávky

Pasohlávky
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Mikulov
Náměstí 1
Mikulov
Infocentrum Pavlov
Na Návsi 88
Pavlov

254 - Pec pod Sněžkou

Nejdříve osídlenou částí byla hornická osada Obří Důl, první písemná zmínka o dolování pochází z roku 1511. V místních dolech se dobývala měď a arzenopyrit, později se zde začalo těžit dřevo. Řeka Úpa byla postupně díky budování nádrží zesplavňována, což umožnilo dopravu dřeva až do Kolína a po souši dále do kutnohorských dolů. Po roce 1871 se obec Velká Úpa rozdělila na tří samostatné obce – Velká Úpa I., Velká Úpa II. a Pec. Již od 16. stol. se objevovaly různé náznaky turistického ruchu, ale teprve v roce 1897 zde byl postaven první penzion a udělena první výčepní koncese. Postupem času převážila zimní rekreace nad letní.

Infocentrum Pec pod Sněžkou (Galerie Veselý Výlet)
Pec pod Sněžkou 196
Pec pod Sněžkou
Infocentrum Horní Maršov (Galerie Veselý Výlet)

Temný Důl v Horním Maršově
Infocentrum Špindlerův Mlýn
Přední Labská 47
Špindlerův Mlýn
Infoservis Fremr
Harrachov 478
Harrachov
Infocentrum TURISTA Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 337
Pec pod Sněžkou
Infocentrum Svoboda nad Úpou
Rýchorské sídliště 146
Svoboda nad Úpou, 54224
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Trafika KAČA
Pec pod Sněžkou 171
Pec pod Sněžkou
Infocentrum SPINDL.info
Špindlerovské náměstí 10
Špindlerův Mlýn

265 - Pecka

První písemná zmínka o hradě je z roku 1322, kdy jej vlastnil Budivoj z Pecky. Za husitských válek patřil Jarkovi ze Železnice a byl půl roku dobýván sirotky. Hrad se postupně rozšiřoval – od konce 15. stol. za Hořických z Hořic a od 2. pol. 16. stol za Škopků z Bílých Otradovic. Renesanční přestavba byla dokončena za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Po jeho popravě v roce 1621 se panství zmocnil Albrecht z Valdštejna, o rok později zámek daroval řádu kartuziánů. Ti jej příliš nevyužívali a napůl zpustlý jej koupil v roce 1782 hrabě Trutmannsdorf. V roce 1830 zkázu dokonal požár.

Hrad Pecka
Hrad
Pecka
Tabák Helena a Roman Šepsovi

Pecka 53
Papírnictví Koh-i-noor
Valdštejnovo nám. 77
Jičín
Knihkupectví U sv.Ignáce
Chelčického 8
Jičín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

14 - Pelhřimov

Město bylo ve 13. stol. zničeno při sporech Vítkovců s biskupem Tobiášem z Bechyně, který však získal od krále povolení znovu ho postavit a opevnit hradbami. To se stalo v roce 1295. Kolem poloviny 15. stol. byl Pelhřimov v majetku Trčků z Lípy, kteří ho v roce 1550 prodávají Říčanským. V roce 1596 byl Pelhřimov povýšen na královské město. V letech 1646 a 1766 bylo dvakrát zničeno velkými požáry.

Infocentrum Pelhřimov
Masarykovo nám.1
Pelhřimov
Největší Vytopilovo knihkupectví
Poděbradova 20
Pelhřimov
Muzeum rekordů

Pelhřimov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

326 - Pernštejn

Hrad byl vybudován ve 13. stol., prvním známým majitelem byl Štěpán z Medlova, který se od roku 1258 psal s predikátem z Pernštejna. Koncem 16. stol. kdysi nejvýznamnější a nejbohatší rod v zemi musel začít rozprodávat statky, v roce 1596 bylo prodáno Pavlu Katharinovi z Katharu i rodové sídlo – hrad Pernštejn. V roce 1631 Vratislavem Eusebiem z Pernštejna rod vymřel po meči. Dalšími majiteli hradu byli ještě od roku 1623 Lichtenstein – Castelkornové, od roku 1710 Stockhammerové, od roku 1798 Schröffelové a v letech 1828 – 1945 Mitrovští z Nemyšle. Hrad nikdy nebyl dobyt.

Hrad Pernštejn - suvenýry
Na Cejchárně, 3. nádvoří
Pernštejn
Hrad Svojanov

Svojanov
Knihkupectví Academia
nám. Svobody 13
Brno
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Nedvědice
Nedvědice 32
Nedvědice
Infocentrum Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 1
Bystřice nad Perštejnem

105 - Peruc

První zmínka o Peruci je z roku 1170, kdy patřila bratrům Měškovi a Hroznatovi z Peruce. Před husitskými válkami patřila Strahovskému klášteru a po několika dalších majitelích od roku 1498 Pětipesským z Krásného Dvora, kteří zde vybudovali kamennou tvrz. Ta byla přestavěna na renesanční zámek za Popelů z Lobkovic po roce 1543 a rokokově za Ledeburů, kteří zde vládli v letech 1673 – 1798. Poté byli majiteli zámku Kinští a od roku 1814 Thunové.

Muzeum české vesnice v zámecké zahradě

Peruc
Tabák - Soukupová
Náměstí 5. května
Libochovice
Papírnictví
Dr.Vacka 46
Libochovice
Muzeum TGM

Lány
Knihkupectví Kanzelsberger
Husova 94
Slaný
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Infocentrum Louny
Pražská 95
Louny
Papírnictví Eva Pišlová
nám. 5.května 56
Libochovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

608 - PF 2010

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

609 - PF 2011

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

610 - PF 2012

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

611 - PF 2013

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

612 - PF 2014

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

613 - PF 2015

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

614 - PF 2016

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

615 - PF 2017

PF 2017 Vážení obchodní partneři, milí kamarádi, rádi bychom Vám popřáli pohodový nový rok 2017, pokud možno plný radosti, humoru a dobré nálady. Také přejeme úspěchy v práci, ve cvičení s čímkoli a na cokoli, v lezení po horách, v Člověče, nezlob se, háčkování i ve zdobení kraslic. Pokud se náhodou bavíte ještě něčím dalším, přejeme úspěch i v tom. A v neposlední řadě přejeme také mnoho šťastných chvil v záchranném kruhu rodinném. Úplně závěrem ovšem ještě nemůžeme nepopřát do nového roku pevné nervy s EET. S tímto šíleným dárkem od nic netušícího Bohouše a mazaného Bureše, který, jako ostatně vždy, tuší sakra dobře. Třeba jak vytušil, že je čas na chvíli půjčit příbuzným rekreační hnízdo. Panečku, tušení za třicet miliónů… Mějte se fajn

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

616 - PF 2018

Vážení obchodní partneři, milí kamarádi, přestože tu prý kradnú všeci (kradou všichni, pozn. překladatele), já ne. A znám i několik dalších lidí, co nekradou. A vůbec, od kolika let věku, už je vlastně lidská bytost schopna plnohodnotného kradení? Ať si kdo chce, co chce říká, všeci to asi nebudou. Kdyby tu pro jednoduchost kradli jen občané s volebním právem, což je nepravděpodobné, stejně by se obohacovalo na úkor ostatních neuvěřitelných 8.374.501 lidí. Úplné zlodějské orgie, že? Co člověk v takovém světě pracně ukradne, je mu vzápětí reukradeno. Možná dokonce těmi, kterým to ukradl. Nebo dokonce těmi, kteří mají pomáhat a chránit, protože, když všeci tak všeci. Pak se ovšem nabízí otázka, zda má v dnešní době ještě vůbec smysl krást. S tímto apokalyptickým viděním světa se nedávno ztotožnilo neuvěřitelných jeden a půl miliónu a sto třináct lidí k tomu. Ale co, KDO CHCE KAM, SÁM DO NÍ PADÁ. Ve skutečnosti je však svět mnohem veselejší. Žijeme v krásné zemi bez zemětřesení, s povodněmi jen občasnými, práce je dost a mléka a strdí, co hrdlo ráčí. Takže přejeme, aby to vydrželo a dále pevné zdraví, pevný stisk, který něco znamená, hodně nových knížek a nových dětí, spoustu drobných i větších radostí, prostě v mezích možností pohodový a úspěšný rok 2018.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

617 - PF 2019

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

618 - PF 2020

Přátelé, kamarádi, obchodní partnerky, obchodní partneři, dámy a pánové, jsme zase o rok hlouběji. Ale protože optimistická mysl pracuje pozitivně dokonce i ve spánku, onehdá se mně třeba zdálo, že nijaký nebývale nerudný neumětelský nepřítel nepřitakávačů nikdy nepocítiv nesmyslnou nepřekonatelnou nenávist nikde nikomu nehodnému neuváženě nic nijak nepochopitelně nezaslouženého neprávem nepředal. Tolik o čem člověk sní, když náhodou spí. Pro zahraniční partnery snad ještě takto: No unusually morose and butterfingerish arch-enemy of non-nodders, never experiencing any nonsensical overwhelming hatred, has ever wrongly and in an ill-considered way imparted anything indefensibly underserved to anyone unworthy. Klidné a spokojené Vánoce v kruhu nejbližších a splnění i těch nejodvážnějších snů v roce 2020.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

619 - PF 2021

Víc než jindy přejeme do nového roku 2021 všem zdravým zdraví, nemocným brzké uzdravení, zavřeným otevření a otevřeným, aby to vydrželo. Podnikavým možnost podnikat a cestovatelům cestovat. Lyžařům lyžovat, běžcům běhat, chodcům chodit, lezcům lézt a panu prezidentovi odpočívat. Pivovarům pivovařit, prodavačům prodávat, řidičům řídit, pěstitelům pěstovat a chovatelům chovat. Zpěvákům zpívat, hercům hrát, kazatelům kázat a zvoníkům zvonit. Rodičům posílat děti do školy a dětem posílat rodičům pozdravy z táborů. Veselým veselit se, ale i bručounům bručet podle libosti. Doktorům, sestrám, policistům, hasičům a vojákům, aby neměli do čeho píchnout. A přestože venku leje, že by potápěče nevyhnal, jednou to přejít musí!

Šťastný nový rok 2021

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice

642 - PF 2022

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022!

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

643 - PF 2023

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

645 - PF 2024

Milé kamarádky a kamarádi, vážení obchodní partneři. Přestože se určitě všechno kolem nás neděje přesně tak, jak by se dít mohlo a mělo, troufáme si tvrdit, že se v naší kotlince stále žije velmi dobře a bezpečně. Ne-li vůbec nejlépe a nejbezpečněji, když se tak člověk rozhlédne. Do nového roku přejeme dostatek sil k používání vlastní hlavy vyžírkům navzdory. Usmívejte se, protože je to příjemné. Milujte se a množte se, protože je to také příjemné a navíc bude na důchody. Pracujte, sportujte, choďte za kulturou nebo ji nechte přijít za vámi, vyfukujte dětem a vnoučatům bubliny, radujte se z maličkostí a sbírejte pidifrky!


Úspěšný a pohodový nový rok 2024


17 - Písek

Původně ves, nejméně od roku 1308 uváděná jako Starý Písek. V první polovině 13. stol. pak bylo založeno vlastní středověké město. Obdrželo od panovníků řadu privilegií, byl zde postaven královský hrad a kamenný most přes Otavu. Za husitských válek byl Písek svobodnou městskou republikou. V 16. a 17. stol. město několikrát zachvátily ničivé požáry, v letech 1611 a 1620 bylo navíc vypleněno.

Česká pošta Písek 1
Žižkova třída 270/2
Písek
Knihkupectví Elim
Velké nám. 8
Písek
Infocentrum Sladovna
Velké nám. 113
Písek
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Knihkupectví Kanzelsberger
Velké nám. 215
Strakonice
Infocentrum Bechyně
Nám. T.G.M. 5
Bechyně
Infocentrum Strakonice (CK Ciao)
Zámek 1
Strakonice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

201 - Planá

Nejstarší zmínka o městě je z roku 1251. Prvním známým majitelem panství byl Dobrohost z Plané. Po roce 1433 zde vládli až do 40. let 16. stol. Žeberkové, po nich pak Šlikové. Za držení Šliků byl zdejší gotický hrad přestavěn na renesanční zámek a rozvoj městu přinášela těžba stříbra a mincovna. V roce 1655 panství koupili Sinzendorfové a zámek upravili barokně. Posledními majiteli byli od roku 1822 Nostitzové, kteří zámek upravili empírově.

Hornické muzeum
Sadová ul.
Planá u Mariánských Lázní
Tabák Trang Con Ha
Náměstí Svobody 38
Planá u Mariánských Lázní
Infocentrum Planá
nám. Svobody
Planá u Mariánských Lázní
Infocentrum Mariánské Lázně
Hlavní 47/28
Mariánské Lázně
Tabák Zlatuše Knytlová
Masarykovo nám. 6
Stříbro
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

205 - Plasy

V roce 1144 založil Vladislav II. v Plasích cisterciácký klášter, který postupně vlastnil okolo 50 vesnic. Jeho rozvoj zastavilo nadlouho husitské hnutí, když byl v roce 1421 vypálen. Větší část majetku se klášteru vrátila až po Bílé hoře, kdy také dochází k mnoha barokním přestavbám a přístavbám. V roce 1785 byl klášter zrušen a v roce 1826 jej získal kancléř Clemens Wenzel Lothar Johann Nepomuk kníže Metternich – Winneburg – Ochsenhausen, vévoda z Portelly.

Klášter Plasy
Plzeňská 2
Plasy
Keramika Jitky Beránkové
Klášter
Plasy
Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Infocentrum Manětín

Manětín
Městské informační centrum Plasy
Plzeňská 285
Plasy
Info-Café Četnická stanice
Pluhovské nám.11
Rabštejn nad Střelou
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

655 - Plavecký hrad

Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť niekedy medzi rokmi 1256-1273. Od roku 1398 bol majetkom Stibora zo Stiboríc, po vymretí rodu Stiborom II. v roku 1434 získali hrad grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Po vymretí tohoto rodu v roku 1543 sa stali ďalšími majiteľmi Serédyovci, v rokoch 1553-1575 Fuggerovci a po nich Balassovci. Počiatkom 17. storočia boli majiteľmi Bakičovci a od roku 1641 Pálffyovci. Počas povstania Františka II. Rákócziho bol hrad v roku 1706 zborený cisárskymi vojskami a stal sa neobývateľným.


160 - Plešivec

Rozhledna na vrcholu Plešivce u obce Abertamy v Krušných horách byla vybudována v nadmořské výšce 1.028 m v roce 1895. V roce 1908 k ní byl přistavěn horský hotel. Ten byl několikrát přestavován a v současné době se v něm šestnáctimetrová kamenná věž téměř ztrácí. K výhledu na okolní vrcholky Krušných hor, Slavkovský les, Doupovské hory a třeba také Dyleň v Českém lese je nutno vystoupat po 66 schodech.

Hotel Plešivec

Plešivec
Infocentrum Boží Dar

Boží Dar 199
Knihkupectví Kanzelsberger
ul. Kpt. Jaroše 375/31
Karlovy Vary OC Varyáda
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
JKT-Kreativ
nám. Sv. Vavřince 118
Horní Blatná

84 - Ploskovice

V roce 1188 Ploskovice získali darem od šlechtice Hroznaty johanité a vybudovali zde řádovou komendu. Panství bylo často zastavováno, teprve v roce 1545 je koupili Trčkové z Vitence a od nich v roce 1566 Oldřich Dubanský z Duban. Posledním majitelem z tohoto rodu byl Jan Habart z Vřesovic, po konfiskaci jeho majetku pak nakrátko Albrecht z Valdštejna. V roce 1634 panství získali Šlikové a v roce 1663 Julius Jindřich, vévoda sasko – lauenburský. Dalšími majiteli byli od roku 1770 Wittelsbachové a v letech 1805 – 1918 Habsburkové.

Infocentrum Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a
Litoměřice
Zámek Ploskovice
Zámek 1
Ploskovice
Knihkupectví Jonáš
Mírové náměsti 15
Litoměřice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Galerie U brány
1. máje 52
Úštěk
Knihkupectví MARTIN
Novobranská 159/2
Litoměřice

446 - Plumlov

Hrad byl pravděpodobně vybudován poč. 2. pol. 13. stol., první písemná zmínka pak pochází z roku 1273, kdy byl majitelem Mikuláš I. Opavský. V roce 1322 panství koupili páni z Kravař a různé větve tohoto rodu je držely až do roku 1466. Poté je zdědila Johanka, jedna z dcer posledního mužského potomka Jiřího Strážnického z Kravař, provdaná za Heralta z Kunštátu. V roce 1496 získali panství Pernštejnové a v roce 1599 je koupili Lichtenštejnové, kteří zde v letech 1680 – 1688 vybudovali zámek.

Zámek Plumlov

Plumlov
Kemp Žralok
Na hrázi (pod plumlovským zámkem)
Plumlov
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. T. G. Masaryka 27
Prostějov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kafkova 8
Olomouc OC Haná
Muzeum Prostějovska
T.G. Masaryka 2
Prostějov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

211 - Plzeň

První zmínka o hradu Plzni je z roku 976, ten však stál v dnešním Starém Plzenci. Nová Plzeň byla založena z příkazu Václava II. v roce 1295, z roku 1307 pochází první zmínka o plzeňském pivovarnictví. Za husitských válek několikrát neúspěšně obléhali město husité. V roce 1599 v Plzni delší dobu pobýval císař Rudolf II. V roce 1618 bylo město dobyto stavovským vojskem, těsně před svou smrtí v roce 1634 zde také pobýval Albrecht z Valdštejna.

Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Infocentrum Plzeň nádraží
Nádražní 102
Plzeň
GPS + Mapové centrum
Martinská 4
Plzeň
Česká pošta Plzeň 23
alej Svobody 1274/21
Plzeň
Česká pošta Plzeň 1
Solní 20
Plzeň
Česká pošta Plzeň 27
Železniční 3
Plzeň
Česká pošta Plzeň 12
Masarykova tř. 93
Plzeň
Knihkupectví Kanzelsberger
Písecká 972
Plzeň OC Olympia
Česká pošta Plzeň 5
Doudlevecká 13
Plzeň
Česká pošta Plzeň 24
Chotíkov 385
Plzeň 24
Česká pošta Plzeň 4
Škroupova ul. 5
Plzeň
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Plzeň 8
Habrmannova 33
Plzeň 8
Papírnictví Poprokan OC Doubravka
Masarykova 1201/75
Plzeň
Česká pošta Plzeň 9
Písecká 972/1
Plzeň 9

220 - Poběžovice

První zmínka o městě je z roku 1359, první písemná zmínka o tvrzi je z roku 1419. V roce 1459 získal městečko s tvrzí Dobrohost z Ronšperka, vybudoval zde pozdně gotický hrad a v roce 1502 povýšil Poběžovice na město. V roce 1542 panství koupili Švamberkové. Po pobělohorské konfiskaci získali Poběžovice Wunschwitzové, později např. Thunové. Posledními majiteli byli od roku 1846 Coudenhoveové.

Trafika - stánek
Náměstí
Poběžovice
Infocentrum Horšovský Týn
5. května 50
Horšovský Týn
Infocentrum Poběžovice
nám. Míru 210
Poběžovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

575 - Počátky

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

191 - Podbořany

Do husitských válek patřily Podbořany klášteru v Postoloprtech, který byl v roce 1420 dobyt. Vesnici v roce 1436 koupil Burián z Gutštejna, v roce 1535 Šebestián z Veitmile a po něm Šlikové. V roce 1576 byly Rudolfem II. Podbořany povýšeny na město. V roce 1586 je získal Wolf Bernhard Vitztum z Egrberku, v roce 1771 se město vrátilo královské komoře. Dalšími majiteli pak byli ještě Josef Schreiter, rytíř ze Schwarzenfeldu, Robert Salm – Reifferscheld a konečně firma Hielle – Dittrich.

Infocentrum Žatec
nám Svobody 1
Žatec
Tabák Pavlína Štemberová
Revoluční 32
Podbořany
Tabák Dana Valková
Palackého 4255
Chomutov
Tabák Macík - Radek Macák
Husitské nám. 537
Žatec
Papírnictví Koh-i-noor
nám.Svobody 162
Žatec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

117 - Poděbrady

První písemná zmínka o sídle Poděbrady pochází z roku 1223, kdy toto patřilo pánům z Poděbrad. V roce 1262 je získal jako odúmrť král Přemysl Otakar II. a v následujících letech zde vybudoval kamenný vodní hrad. V letech 1345 – 1495 bylo panství v rukou pánů z Kunštátu a byla to doba jeho největšího rozkvětu. Člen tohoto rodu, Jiří z Poděbrad, se stal v roce 1458 českým králem a v roce 1472 povýšil Poděbrady na město. V roce 1681 lehla větší část města popelem. Zámek nechala do dnešní podoby přestavět v letech 1752 – 1757 císařovna Marie Terezie.

Knihkupectví Kaňka
Turinského 44
Poděbrady
Knihovna
Jiřího náměstí 41
Poděbrady
Infocentrum Nymburk
Náměstí Přemyslovců
Nymburk
Polabské muzeum
Palackého 68
Poděbrady
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1
Český Brod
Infocentrum Kolín
Na Hradbách 157
Kolín
Trafika Jiří Voříšek
nám. Přemyslovců 7
Nymburk
Tabák NA NÁMĚSTÍ
Klicperovo nám.60
Chlumec nad Cidlinou
Tabák NIKA
Revoluční 500
Nový Bydžov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19
Poděbrady
Penzion Alfa
nám. T.G.Masaryka 653/4
Poděbrady

901 - Pohansko

Pohansko

Empírový lovecký zámeček podle návrhu Josefa Hardtmutha a Josefa Kornhäusela nechal na svém panství vybudovat v letech 1810-1812 Jan I. kníže z Lichtenštejna. V severním průčelí prvního patra se nachází lodžie s plným parapetem uzavřená 12 jónskými sloupy, na nárožích sdruženými do dvojic. Sloupy nesou kládí, profilovanou římsu a atiku. Pod římsou přízemního patra a v čele patrové nástavby se nacházejí kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými loveckými výjevy inspirovanými antickými příběhy, jejichž autorem je Josef Klieber.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

239 - Poledník

Poledník je patnáctý nejvyšší vrchol české části Šumavy a měří 1315 m. Rozhledna na vrcholu byla vybudována kolem roku 1970 jako vojenský objekt, sloužící protivzdušné obraně státu. Měří 37 metrů a nahoru je třeba zdolat 227 schodů. Po zbourání vojenských objektů a rekonstrukci věže je rozhledna od roku 1998 přístupna veřejnosti.

Camp Antýgl
Kemp Antýgl
Modrava
Infocentrum Modrava
Modrava 63
Modrava
Smíšené zboží paní Nahodilové
Kvilda 158

Infocentrum Prášily
Prášily 110
Prášily
Infocentrum Černý Důl
Černý Důl 48
Černý Důl
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

517 - Police nad Metují

Okolí Police bylo osídleno počátkem 13. stol. benediktiny z Břevnovského kláštera. V roce 1253 byl králem Přemyslem Otakarem II. zřízen v Polici týdenní trh a v roce 1295 bylo vsi uděleno právo vařit pivo a právo hrdelní. V roce 1420 byl zdejší klášter vypálen husity a opat Mikuláš s celým konventem prchl do kláštera v Broumově. V roce 1472 získal panství kladský kníže Jindřich a teprve v roce 1488 jej opat Pavel II. vykoupil zpět. V roce 1601 začalo představenstvo obce nazývat Polici městem, přestože byli povinni „zajíce honiti, seno a otavu sušiti, při žních bývati, strouhy mlýnské čistiti, cesty opravovati a jiné roboty konati“, což by jako měšťané nemuseli. Klášter byl zrušen v roce 1786 výnosem císaře Josefa II.

Infocentrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75
Pollice nad Metují
Knihkupectví pana Kohla
Masarykovo nám. 17
Police nad Metují
Infocentrum Adršpach

Horní Adršpach
Infocentrum Teplice nad Metují
Horní 13
Teplice nad Metují
Infocentrum Hronov
Čs.armády 500
Hronov
Infocentrum Česká Skalice
Legionářská 33
Česká Skalice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Tabák Šebrle s.r.o.
Masarykovo náměstí 19
Police nad Metují

312 - Polička

Město bylo založeno 27. září 1265 Přemyslem Otakarem II. na obchodní stezce mezi Prahou a Moravou a jeho založením byl pověřen Konrád z Lewendorfu. V roce 1307 byla Polička prohlášena za věnné město českých královen. V letech 1523 a 1613 postihly město ničivé požáry a v letech 1547 a 1620 mu byly za odboj proti Ferdinandovi I, respektive Ferdinandovi II. uloženy vysoké pokuty, konfiskován majetek a odňata městská privilegia. 13. února 1968 byl v domě č.p. 16 objeven zazděný majetek Matyáše Viktorina z pol. 17. stol. v množství 12.280 mincí.

Městské muzeum a galerie Polička
Tylova 114
Polička
Infocentrum Polička
Palackého nám. 160
Polička
Česká pošta Polička
Eimova 245
Polička
Papírnictví Koh-i-noor
Masarykova 5
Polička
Papírnictví Koh-i-noor
nám. Míru 52
Svitavy
Knihkupectví Věra Šemrincová
nám. Republiky 49
Žďár nad Sázavou
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Svitavy
nám. Míru 48
Svitavy

324 - Polná

První písemná zmínka pochází z roku 1242, kdy byli majiteli páni z Polné. Dalšími majiteli panství byli páni z Lipé a páni z Pirkštejna, Hynek Ptáček z Pirkštejna přikoupil panství přibyslavské. Obě panství poté vyženili páni z Kunštátu. V 15. stol. zde krátce vládl Mikuláš Trčka z Lípy a Karel z Valdštejna. V roce 1553 panství vyženil Zachariáš z Hradce a v roce 1597 jej koupili Žejdlicové ze Šenfeldu. Jako pobělohorskou konfiskaci jej pak získali Ditrichštejnové.

Infocentrum Polná
Husovo nám. 39
Polná
Infocentrum Jihlava
Masarykovo nám.6
Jihlava
Infocentrum Jihlava
Věžní 1
Jihlava
Knihkupectví Věra Šemrincová
nám. Republiky 49
Žďár nad Sázavou
Knihkupectví Petra Novotného
Havlíčkovo náměstí 180
Havlíčkův Brod
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Kanzelsberger
Hradební 1
Jihlava Citypark

889 - Pořešín

Pořešín
První písemná zmínka je z roku 1312, hrad pravděpodobně založil Bavor III. ze Strakonic na přelomu 13. a 14. stol. V roce 1315 získali Pořešín bratři Vernéř, Racek a Přibík z Vitějovic. Tento rod, nově psaný z Pořešína, vymřel v roce 1423 a hrad získal jako odúmrť císař Zikmund. V roce 1434 se stal majitelem Oldřich z Rožmberka a nedlouho poté jej nechal pobořit zřejmě proto, aby se nestal oporou husitů. Od roku 1541 se Pořešín uvádí jako pustý.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum
Linecká 305
Kaplice

173 - Postoloprty

Koncem 11. stol. zde byl založen benediktinský klášter, který až do vypálení husity v roce 1420 hospodářsky prosperoval. Ves poté zabralo město Louny, v roce 1454 ji však muselo vydat králi Jiřímu z Poděbrad. Poté panství získali páni z Kunštátu. V roce 1480 jej koupili páni z Veitmile, kteří zde vybudovali tvrz, v roce 1600 pak Šternberkové. Ti tvrz přestavěli na zámek. V roce 1637 panství koupil Václav Michna z Vacínova. Dalšími majiteli byli od roku 1667 Sinzendorfové a od roku 1692 Schwarzenberkové.

Infocentrum Žatec
nám Svobody 1
Žatec
Infocentrum Postoloprty
Mírové nám. 3
Postoloprty
Tabák - Margita Machová
Mírové nám. 73
Postoloprty
Tabák Dana Valková
Palackého 4255
Chomutov
Papírnictví Koh-i-noor
nám.Svobody 162
Žatec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

292 - Potštejn

Hrad založil před rokem 1287 Půta či jeho syn Procek z rodu Drslaviců, v roce 1339 jej zkonfiskoval kralevic Karel. V roce 1410 nechal Václav IV. zapsat Potštejn manželce Žofii. Po její smrti připadl v roce 1425 císaři Zikmundovi, který zboží zastavil Půtovi z Častolovic. Dalšími majiteli byli Krušinové z Lichtenburka a od roku 1454 Jiří z Poděbrad. Kolem roku 1495 koupil panství Vilém z Pernštejna. V roce 1558 Potštejn koupili Hrzánové z Harasova, za kterých zde byl postaven zámek a v roce 1629 Kašpar Gramb. V letech 1666 – 1746 drželi Potštejn Zárubové z Hustířan a poté hrabata Chamaré. Posledními majiteli byli od roku 1851 Dobřenští z Dobřenic.

Infocentrum Potštejn
ul. U Splavu
Potštejn
Infocentrum Žamberk
Kostelní 446
Žamberk
Infocentrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí
Zámek Potštejn

Potštejn
Infocentrum Choceň
Tyršovo nám. 21
Choceň
Infocentrum Kostelec nad Orlicí
I. J. Pešiny 39
Kostelec nad Orlicí
Papír Dana Jánská
Jiráskovo náměstí 51
Kostelec nad Ohří
Česká pošta Potštejn
Lázeňská 93
Potštejn
Knihkupectví Květoslava Benešová
Václavské náměstí 53
Letohrad
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

850 - Potštejn

Potštejn Hrad založil před rokem 1287 Půta či jeho syn Procek z rodu Drslaviců, v roce 1339 jej zkonfiskoval kralevic Karel. V roce 1410 nechal Václav IV. zapsat Potštejn manželce Žofii. Po její smrti připadl v roce 1425 císaři Zikmundovi, který zboží zastavil Půtovi z Častolovic. Dalšími majiteli byli Krušinové z Lichtenburka a od roku 1454 Jiří z Poděbrad. Kolem roku 1495 koupil panství Vilém z Pernštejna. V roce 1558 Potštejn koupili Hrzánové z Harasova, za kterých zde byl postaven zámek a v roce 1629 Kašpar Gramb. V letech 1666 – 1746 drželi Potštejn Zárubové z Hustířan a poté hrabata Chamaré. Posledními majiteli byli od roku 1851 Dobřenští z Dobřenic. Po padesátileté devastaci zámku odboráři se po roce 1989 opět dostal do soukromých rukou, v současné době jej vlastní manželé Nováčkovi.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
Staré náměstí 68
Rychnov nad Kněžnou

722 - Považský hrad

Hrad bol pravdepodobne postavený koncom 13. storočia, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1316, kedy bol v držaní Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti sa dostal do majetku kráľa Karla Róberta, ktorý ho daroval Hederváriovcom, ktorí tu sídlili v rokoch1324-1354. V priebehu ďalších sedemdesiatich rokov patril Pavlovi Ugalimu, haličskému palatínovi poľského pôvodu Sudivojovi z Ostrorogu a potom Stiborovcom zo Stiboríc. Ďalšími majiteľmi boli napríklad od roku 1446 Ján Hunyady, Matej Korvín a medzi rokmi 1458-1558 Podmanickí. V roku 1571 získali panstvo Balassovci, v roku 1631 však opustili nepohodlný hrad a presťahovali sa do renesančného kaštieľa v podhradí. V rokoch 1701-1830 hrad vlastnili spoločne Balassovci so Szapáryovcami, ten však bol už v roku 1698 výrazne poničený vojskami Leopolda I.


389 - Praděd

Praděd je hora, ležící v Hrubém Jeseníku na historické hranici Moravy a Slezska a měří 1491 m. V letech 1904 – 1914 byla na vrcholu vybudována nákladem Moravskoslezského sudetského horského a turistického spolku 32,5 m vysoká kamenná rozhledna. Stála zde až do roku 1959, kdy se zřítila. V roce 1968 začala výstavba současného televizního vysílače, který měří 162 m, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 1.563 m.n.m. Stavba byla dokončena v roce 1983. Průměrná roční teplota na Pradědu dosahuje 1°C.

Infocentrum Jeseník
Palackého 176/12
Jeseník
Hotel Červenohorské sedlo
Červenohorské sedlo

Vysílací věž - Hotel Praděd

Praděd
Suvenýry - Minimarket ROJA

Karlova Studánka 70
Infocentrum Karlova Studánka

Karlova Studánka
Zámek Linhartovy
Linharovy 36
Město Albrechtice
Infocentrum Bruntál
nám. Míru 7
Bruntál
Knihkupectví Patka
Žižkova 45
Zábřeh
Infocentrum Vrbno pod Pradědem
Jesenická 252
Vrbno pod Pradědem
Občerstvení - Hotel Figura

Praděd
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry Zubaté žáby
Požárníků 9
Bruntál

114 - Praha - Karlův most

V letech 880 – 890 založil Bořivoj I. Pražský hrad, v 10. stol. byl vybudován Vyšehrad. Kupecko – řemeslnické osady v podhradí se ve 13. stol. sjednocují a opevňují hradbami jako Staré město pražské. Přemysl Otakar II. zakládá Menší město. Vrchol rozkvětu přišel za Karla IV., který mj. založil universitu či Nové město pražské.Za Habsburků došlo k omezení práv královských měst, další rozkvět nastal za Rudolfa II. Po bitvě na Bílé hoře přestala být Praha hlavním městem, stala se jím opět až 28. října 1918.

Národní muzeum v Praze
Václavské nám. (budova bývalého Federálního shromáždění)
Praha
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Český Krumlov - železniční stanice


Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Hračky Brabcová
Masarykovo Náměstí 21
Brandýs nad Labem
Knihkupectví Kanzelsberger
Husova 94
Slaný
Knihkupectví Kanzelsberger
Václavské nám. 42
Praha 1 Orbis
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
LADUŠ tiskopisy - razítka
Kostelní 148
Beroun
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Muzeum betlémů
Karlštejn 11
Karlštejn
Česká pošta Praha 413 Libuš
Libušská 1
Praha 413 Libuš
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice
Papír-hračky Iva Dostálová
Žďárská 71
Nové Město na Moravě
Česká pošta Praha 411
Durychova 972
Praha 411

121 - Praha - Staroměstské náměstí

V letech 880 – 890 založil Bořivoj I. Pražský hrad, v 10. stol. byl vybudován Vyšehrad. Kupecko – řemeslnické osady v podhradí se ve 13. stol. sjednocují a opevňují hradbami jako Staré město pražské. Přemysl Otakar II. zakládá Menší město. Vrchol rozkvětu přišel za Karla IV., který mj. založil universitu či Nové město pražské.Za Habsburků došlo k omezení práv královských měst, další rozkvět nastal za Rudolfa II. Po bitvě na Bílé hoře přestala být Praha hlavním městem, stala se jím opět až 28. října 1918.

Národní muzeum v Praze
Václavské nám. (budova bývalého Federálního shromáždění)
Praha
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Český Krumlov - železniční stanice


Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Knihkupectví Kanzelsberger
Václavské nám. 42
Praha 1 Orbis
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Praha 413 Libuš
Libušská 1
Praha 413 Libuš
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice
Česká pošta Praha 411
Durychova 972
Praha 411

122 - Praha - Václavské náměstí

V letech 880 – 890 založil Bořivoj I. Pražský hrad, v 10. stol. byl vybudován Vyšehrad. Kupecko – řemeslnické osady v podhradí se ve 13. stol. sjednocují a opevňují hradbami jako Staré město pražské. Přemysl Otakar II. zakládá Menší město. Vrchol rozkvětu přišel za Karla IV., který mj. založil universitu či Nové město pražské.Za Habsburků došlo k omezení práv královských měst, další rozkvět nastal za Rudolfa II. Po bitvě na Bílé hoře přestala být Praha hlavním městem, stala se jím opět až 28. října 1918.

Národní muzeum v Praze
Václavské nám. (budova bývalého Federálního shromáždění)
Praha
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Knihkupectví Kanzelsberger
Václavské nám. 42
Praha 1 Orbis
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Praha 413 Libuš
Libušská 1
Praha 413 Libuš
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice
Česká pošta Praha 411
Durychova 972
Praha 411

115 - Praha - Zoo

V letech 880 – 890 založil Bořivoj I. Pražský hrad, v 10. stol. byl vybudován Vyšehrad. Kupecko – řemeslnické osady v podhradí se ve 13. stol. sjednocují a opevňují hradbami jako Staré město pražské. Přemysl Otakar II. zakládá Menší město. Vrchol rozkvětu přišel za Karla IV., který mj. založil universitu či Nové město pražské.Za Habsburků došlo k omezení práv královských měst, další rozkvět nastal za Rudolfa II. Po bitvě na Bílé hoře přestala být Praha hlavním městem, stala se jím opět až 28. října 1918.

Národní muzeum v Praze
Václavské nám. (budova bývalého Federálního shromáždění)
Praha
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Knihkupectví Kanzelsberger
Václavské nám. 42
Praha 1 Orbis
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Praha 413 Libuš
Libušská 1
Praha 413 Libuš
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice
Papír-hračky Iva Dostálová
Žďárská 71
Nové Město na Moravě
Česká pošta Praha 411
Durychova 972
Praha 411

37 - Prachatice

Původní osada vznikla po polovině 13. stol., od roku 1323 měli Prachatičtí právo vybírat mýtné na Zlaté stezce. Za husitských válek, roku 1420, bylo město dobyto, Prachtičané museli uznat Zikmunda za krále. V roce 1437 bylo město zastaveno Janu Smilovi z Křemže, poté patřilo Rožmberkům a pánům z Rabštejna. Po stavovském povstání v roce 1620 Eggenberkům a od roku 1719 Schwarzenberkům.

Infocentrum Prachatice
Velké náměstí 1
Prachatice
Trafika Marie Horejšová
Velké nám. 44
Prachatice
Obchod U sv.Jakuba
Velké nám.35
Prachatice
Knihkupectví Muller
Dolní Brána
Prachatice
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Infocentrum Vodňany
nám. Svobody 18
Vodňany
Muzeum JUDr.Otakara Kudrny
Mírové Náměstí 248
Netolice
DECORÉ Marcela Krtková
Velké náměstí 38
Prachatice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Trafika u Jednoty
Zdíkov 234
Zdíkov

237 - Prášily

Obec Prášily vznikla ve druhé polovině 18. stol. kolem sklářské hutě, kterou zde založil v roce 1739 Lorenc Gattermayer. V roce 1763 sklárnu koupil hrabě Kinský. Později panství přešlo do vlastnictví Lobkowitzů, kteří zde zavedli výrobu zrcadel. Počátkem 19. stol. získali panství Schwarzenberkové, v roce 1824 byla zavřena poslední huť a celá oblast prosperovala díky dřevařství. V roce 1803 zde byl vystavěn kostel sv. Prokopa.

Infocentrum Prášily
Prášily 110
Prášily
Infocentrum Modrava
Modrava 63
Modrava
Smíšené zboží paní Nahodilové
Kvilda 158

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

147 - Pravčická brána

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu a je symbolem Českého Švýcarska. Rozpětí oblouku u úpatí je 26,5 m, výška otvoru 16 m a šířka 7-8 m. Vrcholová plošina brány se nachází ve výšce 21 m. Nedaleko brány stál již v roce 1826 v boudě z dubové kůry výčep, v roce 1881 nechali vystavět členové rodu Clary-Aldringenů na jeho místě výletní zámeček Sokolí hnízdo, ve kterém se v současné době nachází stylová restaurace a muzeum národního parku.

Infocentrum Hřensko
Hřensko 71
Hřensko
Infocentrum Česká Kamenice
nám Míru 73
Česká Kamenice
Infocentrum Tisá
Tisá 205 (budova obecního úřadu)
Tisá
Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1256
Děčín
Výletní zámeček Sokolí hnízdo

Hřensko č.p.82
Infocentrum Pravčická brána
Pravčická brána
Hřensko
Tabák Rudolf Koudela
nám Míru 123
Česká Kamenice
Suvenýry Drahomíry Žákovské
Pokladna u vstupu do skal
Tisá
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Kanzelsberger
Sofijská 2/3
Děčín
Infocentrum Rumburk
Lužické náměstí 103
Rumburk
J plus S s.r.o.
Mezná 37
Hřensko
Infocentrum Saula
Chřibská 284
Chřibská
Infocentrum Jetřichovice
Jetřichovice 91
Jetřichovice

767 - Pribylina

Pribylina Múzeum liptovskej dediny

Múzeum je obrazom stredovekého liptovského sídla s výsadami a právami mestečiek. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Atraktívnou expozíciou je ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. V hornej časti areálu múzea sa nachádza funkčná trať Považskej lesnej železnice.


447 - Prostějov

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1141. Původně zeměpanský majetek získali v roce 1359 páni ze Šelmberka. V roce 1390 se majiteli stali páni z Kravař a v roce 1495 Pernštejnové. V letech 1522 – 1529 za Jana z Pernšntejna zde byl vybudován zámek, který byl v letech 1568 – 1572 za Vratislava z Pernštejna renesančně přestavěn. V roce 1599 se Prostějov stal majetkem Lichtenštejnů.

Muzeum Prostějovska
T.G. Masaryka 2
Prostějov
Tabák Kvapil
Nám. TGM 19
Prostějov
Papírnictví TASAM
Žižkovo nám. 19
Prostějov
Infocentrum Prostějov
Pernštýnské nám. 176/8 (zámek)
Prostějov
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. T. G. Masaryka 27
Prostějov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Držovice
Konečná 452/23
Držovice

24 - Protivín

První písemná zmínka je z roku 1282. Karel IV. i Václav IV. zde měli vlastní správce, král Ferdinand I. pak v roce 1562 prodal statek Protivín pánům z Hradce. Dalšími majiteli se stali bratři Vratislavové z Mitrovic, v Protivíně tehdy stála tvrz, mlýn, pila a v roce 1598 byl založen pivovar. V roce 1711 se majitelem stává kníže ze Schwarzenbergu. V roce 1899 byl Protivín povýšen na město.

Infocentrum Protivín
Masarykovo nám.21
Protivín
Tabák Jan Seidl
Masarykovo nám. 30
Protivín
Infocentrum Bechyně
Nám. T.G.M. 5
Bechyně
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Infocentrum Vodňany
nám. Svobody 18
Vodňany
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

129 - Průhonice

První písemná zmínka pochází z roku 1270, kdy byli majiteli páni z Průhonic. Po nich vlastnili panství do 90. let 14. stol. Kavkové z Říčan a po nich pražští měšťané. V roce 1404 koupili Průhonice Dubečtí z Dubče a tvrz přestavěli na hrad. V roce 1508 panství zdědili po vymření Dubečských Zápští ze Záp a vybudovali zde renesanční zámek. V roce 1616 Průhonice koupil Ondřej Hannewald z Eckersdorfu. Poté se jako majitelé ještě rychle vystřídali Valdštejnové, Binagové, Borovanští z Borovan, Tovaryšstvo Ježíšovo, Rummerskirchenové, Trautmannsdorffové, Desfoursové, Piccolominiové a Dohalští z Dohalic. V roce 1802 koupil statek hrabě Jan Nostic-Rhieneck a nechal zámek klasicistně upravit. Posledním majitelem byl od roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Taroucca, který nechal zámek upravit novorenesančně.

Zámek Průhonice - pokladna Botanické zahrady
Zámek 1
Průhonice
Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

56 - Přední Výtoň

První písemná zmínka o osídlení na území dnešní obce je z roku 1379, kdy se zde, podporováni rožmberskou vrchností, usídlili poustevníci sv. Pavla. Za husitských válek byli z větší části pobiti či vyhnáni. Poté však přišlo dlouhé období ekonomické prosperity, zakončené v roce 1523 dostavbou kostela s klášterem. Řád však začal upadat a klášter byl převeden pod vyšebrodské cisterciáky. Obec se dále vyvíjela jako dřevařská a zemědělská osada.

Infocentrum Lipno nad Vltavou (promenáda)
Lipno nad Vltavou 87
Lipno nad Vltavou
Infocentrum Přední Výtoň

Přední Výtoň
Hrad Vítkův Hrádek

Vítkův Kámen
Občerstvení paní Rynešové
stánek u kostela
Svatý Tomáš
Infocentrum Český Krumlov - železniční stanice


Hotel Albatros
Přední Výtoň 21
Přední Výtoň
Obec Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 46
Černá v Pošumaví
Infocentrum Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 148
Černá v Pošumaví
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

295 - Přelouč

První zmínka pochází již z roku 1086, kdy král Vratislav I. daroval osadu benediktinskému klášteru v Opatovicích. V roce 1261 povýšil Přemysl Otakar II. Přelouč na město. V roce 1421 bylo husitům stranící město dobyto a zničeno vojsky Jana Městeckého z Opočna. Od roku 1518 patřila Přelouč k pardubickému panství, v roce 1580 jí byla Rudolfem II. potvrzena privilegia královského komorního města. Za třicetileté války byla Přelouč opět značně poničena, její význam upadl a po další dvě století byla jen provinčním zemědělským městečkem..

Infocentrum - Hotel Fontána
Pardubická 1422
Přelouč
Tabák Petr Brykner
Hradecká 39
Přelouč
Knihkupectví U katedály
Velké nám 36
Hradec Králové
Tabák NA NÁMĚSTÍ
Klicperovo nám.60
Chlumec nad Cidlinou
Tabák Helena Klorová
nám.Míru 86
Heřmanův Městec
Tabák NIKA
Revoluční 500
Nový Bydžov
Knihkupectví Mozaika
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

438 - Přerov

První písemná zmínka o přerovském hradu pochází z roku 1141. V roce 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě městská práva. Od roku 1412 měl město v zástavě Milota z Tvorkova a od roku 1421 Mikuláš Perényi. Za husitských válek byl Přerov dvakrát obsazen husity. V letech 1457 – 1470 měli město v zástavě Tovačovští z Cimburka a v roce 1487 je získali dědičně Pernštejnové. V roce 1585 Přerov koupil Jan Manrique de Lara. V letech 1596 – 1688 zde vládli Žerotínové. Majitelé se pak rychle střídali, posledními byli od roku 1795 Magnisové.

Infocentrum Hranice
Pernštejnské nám.1
Hranice
Infocentrum Přerov
Nám TGM 7
Přerov
Papírnictví TASAM
Žižkovo nám. 19
Prostějov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Přerov 2
Kratochvílova 114/4
Přerov 2
Česká pošta Přerov 5
Trávník 29
Přerov Město

531 - Přeštice

První písemná zmínka pochází z roku 1226, kdy ves patřila pánům z Přeštic z rodu Drslaviců. Po smrti Svatobora z Přeštic v roce 1235 ji získala královská koruna a posléze Kladrubský klášter. V roce 1420 Přešice získali do zástavy Švihovští z Rýzmberka, v roce 1525 byla osada povýšena na město. V roce 1548 panství koupil Herolt Kavka Říčanský z Říčan a v roce 1598 Černínové. V roce 1705 opět Přeštice získal Kladrubský klášter a v letech 1750 – 1775 zde vybudoval barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1785 byl klášter zrušen a v roce 1811 pak Přeštice koupil v dražbě hrabě Schönborn.

Infocentrum Přeštice
Masarykovo nám. 311

Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

422 - Příbor

První písemná zmínka pochází z roku 1251. Město založil Frank z Hückeswagenu, po roce 1307 se Příbor stal majetkem olomouckého biskupství. Jako zástavní držitelé hukvaldského panství zde v 15 stol. postupně vládli Mikuláš Sokol z Lamberka, Jan Čapek ze Sán, Jan Talafús z Ostrova a Dobeš z Boskovic. V roce 1615 získalo město Příbor od kardinála Františka z Ditrichštejna četná privilegia a v roce 1617 si pronajalo celé panství Hukvaldy. Za třicetileté války město třikrát vyhořelo.

Infocentrum Příbor
nám. Sigmunda Freuda 19
Příbor
Infocentrum Hukvaldy

Hukvaldy 40
Knihkupectví Jana Fialová
Masarykovo náměstí 9, Nový Jičín 74101
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska p.o.
28.října 12
Nový Jičín
Muzeum Beskyd Frýdek - Místek p.o.
Hluboká 66
Frýdek - Místek
Infocentrum Frenštát p. R.
Nám. Míru 1
Frenštát pod Radhoštěm
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Kopřivnice
Obránců míru 368/1a
Kopřivnice
Česká pošta Příbor
Jičínská 240
Příbor

140 - Příbram

Nejstarším známým vlastníkem statku Příbrami byl na počátku 13. stol. velmož Hroznata, který však věnoval veškerý majetek premonstrátskému klášteru v Teplé. V roce 1216 Příbram koupil pražský biskup. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic zde byl postaven kamenný hrádek a město se rozvíjelo. Během husitských válek se Příbram stala majetkem krále, který ji však dával často do zástavy. Se střídavými úspěchy se zde těžilo stříbro a železo, v roce 1579 se Příbram stala královským horním městem.

Knihkupectví Márie Olšanské
Pražská 128
Příbram
Stánek Jaroslav Falada
Svatá Hora
Příbram
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry Klára Klejnová
Svatá Hora
Příbram
Infocentrum Příbram
Pražská 129
Příbram

317 - Přibyslav

První písemná zmínka pochází z roku 1257. Přibližně v této době zde byl také vybudován hrad, jehož prvním známým majitelem byl Čeněk z Ronova. Město i hrad byly dobyty v roce 1424 husity a obsazeny. Při obléhání zde zemřel Jan Žižka. Dalším majitelem Přibyslavi byl Hynek Ptáček z Pirkštejna, poté ji vyženili páni z Kunštátu. Dále panství krátce patřilo Mikuláši Trčkovi z Lípy a Karlu z Valdštejna. V roce 1553 Přibyslav vyženil Zachariáš z Hradce a v roce 1560 zde vybudoval zámek. V roce 1597 koupili panství Žejdlicové ze Šenfeldu a konečně jako pobělohorskou konfiskaci jej získali Ditrichštejnové.

Infocentrum Přibyslav
Bechyňovo náměstí 45
Přibyslav
Česká pošta Přibyslav
Bechyňovo náměstí 3
Přibyslav
Knihkupectví Věra Šemrincová
nám. Republiky 49
Žďár nad Sázavou
Knihkupectví Petra Novotného
Havlíčkovo náměstí 180
Havlíčkův Brod
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Seč
Chrudimská 94
Seč

949 - Příchovice

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1577. Příchovice se původně skládaly z osad Dolní Příchovice, Horní Příchovice, Pustiny, Morava, Libštát, Potočná, Nová Huť, Tesařov a z několika samot. Samostatnou obcí byly v letech 1850 -1960. V roce 1897 byly povýšeny na městys a od roku 1960 patří ke Kořenovu. Od roku 1690 stál v Příchovicích dřevěný kostel svatého Víta, v roce 1862 byl po přestavbě znovu vysvěcen. V roce 2013 zde byla v areálu U Čápa postavena podle projektu architekta Martina Rajniše rozhledna Maják s muzeem Járy Cimrmana.

Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629
Tanvald
Infocentrum Kořenov
Příchovice 378
Kořenov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Riedelova vila
Krkonošská 120
Desná v Jizerských horách
U Čápa
Příchovice 1
Kořenov

207 - Přimda

Hrad byl vybudován pravděpodobně v roce 1121, první písemnou zmínkou o městě je doklad z roku 1331, jímž Jan Lucemburský uděluje městečku některá práva. Do konce 16. stol. byl hrad v majetku krále často byl však zastavován, nejdéle Švamberkům. V roce 1596 začal Rudolf II. s rozprodejem panství. V držení se vystřídalo více majitelů, v roce 1675 koupil Přimdu Jan Václav Novohradský z Kolowrat.

Infocentrum Přimda
náměstí Republiky
Přimda
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

215 - Puclice

Obecní úřad Puclice

Puclice
Infocentrum Horšovský Týn
5. května 50
Horšovský Týn
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

913 - Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanější jeskyně v České rebublice. Nacházejí se dva kilometry od Skalního mlýna v Pustém žlebu. Byly objevovány v letech 1909-1933 výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona a jsou součástí Amatérské jeskyně, která je nejdelším jeskynním systémem v České republice. Délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů. Návštěvníci nejprve projdou mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha. Po prohlídce Macochy následuje projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě se zastávkou v Masarykově dómu, nejkrásnější prostoře Punkevních jeskyní.


598 - Pustevny

Horské středisko Pustevny leží v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 1.018 m. Název se odvozuje od poustevníků, kteří v okolí žili, přičemž poslední z nich zemřel v roce 1784, dva roky po zrušení pousteven císařem Josefem II. Dominantou Pusteven jsou dřevěné stavby ve stylu lidové secese architekta Dušana Jurkoviče, zejména Libušín a Maměnka. Ty vznikly v roce 1898 zásluhou turistického spolku Pohorská jednota Radhošť.

Infocentrum Frenštát p. R.
Nám. Míru 1
Frenštát pod Radhoštěm
Občerstvení František Volek
sedačková lanovka - horská služba
Pustevny
Občerstvení František Volek
socha Radhoště
Pustevny
Horský hotel Radegast
Radhošť (vrchol)
Radhošť (vrchol)
Infocentrum Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 131
Rožnov pod Radhoštěm
CAFE 7
nám. Míru 7
Frenštát pod Radhoštěm
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihovna Horní Bečva
Horní Bečva 544
Horní Bečva
Horní stanice lanovky
Pustevny 475
Frenštát pod Radhoštěm
Infocentrum Čeladná
Čeladná 714
Čeladná
Polyfunkční centrum
Trojanovice 1
Trojanovice