Kraj Bratislavský

657 - Bratislava hrad

Bratislava (Posonium, Pozsony, Pressburg, Prešporok)

Najstaršie sídlisko mestského typu na území Bratislavy vzniklo v 2. storočí pred Kristom, keď na území terajšieho Slovenska sídlili Kelti. Okolo roku 58 pred Kristom sem prišli germánski Dákovia. V čase sťahovania národov Germánov vystriedali Avari a Slovania. V 9. storočí bola Bratislava súčasťou Moravského kniežatstva. V priebehu 11. storočia sa sformovalo uhorské kráľovstvo a územie neskoršej Bratislavy sa stalo jeho súčasťou. Mesto bolo po celú dobu svojej histórie zemepanským majetkom. Medzi rokmi 1536-1784 bola Bratislava (Prešporok) hlavným mestom Uhorska. V roku 1919 sa následne stala súčasťou novovzniknutej Československej republiky a od roku 1993 je hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Stánek se suvenýry na parkovišti hradu Devín
Muránská 1062/15
Bratislava-Devín
Suvenýry FAN SPORT SLOVENSKO
Laurinská 6
Bratislava
Suvenýry Darina Bukvová
Hlavní nám.353/2
Bratislava
Suvenýry Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Kavárna-suvenýry Ondrej Kurek
Trenčianský hrad
Trenčín
Suvenýry Ondrej Kurek
Hurbanovo námestie 3
Bojnice

662 - Bratislava Staré Mesto

Bratislava (Posonium, Pozsony, Pressburg, Prešporok)

Najstaršie sídlisko mestského typu na území Bratislavy vzniklo v 2. storočí pred Kristom, keď na území terajšieho Slovenska sídlili Kelti. Okolo roku 58 pred Kristom sem prišli germánski Dákovia. V čase sťahovania národov Germánov vystriedali Avari a Slovania. V 9. storočí bola Bratislava súčasťou Moravského kniežatstva. V priebehu 11. storočia sa sformovalo uhorské kráľovstvo a územie neskoršej Bratislavy sa stalo jeho súčasťou. Mesto bolo po celú dobu svojej histórie zemepanským majetkom. Medzi rokmi 1536-1784 bola Bratislava (Prešporok) hlavným mestom Uhorska. V roku 1919 sa následne stala súčasťou novovzniknutej Československej republiky a od roku 1993 je hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Stánek se suvenýry na parkovišti hradu Devín
Muránská 1062/15
Bratislava-Devín
Suvenýry FAN SPORT SLOVENSKO
Laurinská 6
Bratislava
Suvenýry Darina Bukvová
Hlavní nám.353/2
Bratislava
Suvenýry Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Kavárna-suvenýry Ondrej Kurek
Trenčianský hrad
Trenčín
Suvenýry Ondrej Kurek
Hurbanovo námestie 3
Bojnice

652 - Devín

Devín

Najstaršie osídlenie Devína sa datuje do obdobia mladšej doby kamennej (asi 5000-4000 pred Kr.). Svoje oppidum tu mali Kelti a v prvých štyroch storočiach nášho letopočtu ich vystriedali Rimania. V 7.-9. storočí tu stálo veľkomoravské hradisko, ktoré na prelome 12. a 13. storočia nahradila kamenná pevnosť v majetku uhorskej koruny. V roku 1419 venoval kráľ Žigmund Devín Mikulášovi Garayovi. V rokoch 1460-1527 boli majiteľmi grófi zo Sv. Jura a Pezinka a potom Báthoryovci. Po smrti Štefana V. Báthoryho v roku 1605 sa o devínske panstvo viedli spory, až ho v roku 1635 získali Pálffyovci. V roku 1809 vyhodili hrad do vzduchu vojska cisára Napoleona a ten už nikdy nebol opravený. 

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Stánek se suvenýry na parkovišti hradu Devín
Muránská 1062/15
Bratislava-Devín
Suvenýry FAN SPORT SLOVENSKO
Laurinská 6
Bratislava
Suvenýry Darina Bukvová
Hlavní nám.353/2
Bratislava
Suvenýry Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava

655 - Plavecký hrad

Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť niekedy medzi rokmi 1256-1273. Od roku 1398 bol majetkom Stibora zo Stiboríc, po vymretí rodu Stiborom II. v roku 1434 získali hrad grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Po vymretí tohoto rodu v roku 1543 sa stali ďalšími majiteľmi Serédyovci, v rokoch 1553-1575 Fuggerovci a po nich Balassovci. Počiatkom 17. storočia boli majiteľmi Bakičovci a od roku 1641 Pálffyovci. Počas povstania Františka II. Rákócziho bol hrad v roku 1706 zborený cisárskymi vojskami a stal sa neobývateľným.