Pidifrky od G

499 - Grabštejn

Prvními známými majiteli byli v polovině 13. stol. purkrabí z Donína, kteří zde vládli až do 2. pol. 16. stol., kdy museli zadlužený hrad prodat dr. Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Ten gotický hrad renesančně přestavěl. V roce 1586 koupil Grabštejn od Mehla Ferdinand Hoffman z Grünebühlu, posléze ho vlastnili ještě Černousové, Nosticové a Trauttmannsdorfové. V roce 1704 získal panství Jan Václav hrabě Gallas a Clam-Gallasové byli také majiteli posledními.

Hrad Grabštejn
Hrad
Grabštejn
Infocentrum Hrádek nad Nisou
Horní nám. 71
Hrádek nad Nisou
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk