Kraj Banskobystrický

733 - Bytča

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1234, kedy bola obec vo vlastníctve nitrianskeho biskupstva. Už v 13. storočí tu tiež stál menší hrad. Behom 1. polovice 15. storočia sa Bytče zmocnil Pongrácz zo Svätého Mikuláša, neskôr ju mali v záložnej držbe napríklad Thurzovci, Podmanickí alebo Imrefyovci. V roku 1558 prešla Bytča na kráľovskú komoru a v roku 1563 ju kúpil František Thurzo, ktorý dal v rokoch 1571-1574 prestavať starší stredoveký vodný hrad na kaštieľ. V roku 1621 zomrel Imrich Thurzo a panstvo prevzala manželka Kristína Nyáryová, ktorá sa v roku 1624 vydala za Mikuláša Esterházyho. Esterházyovci následne panstvo vlastnili až do polovice 19. storočia. V roku 1862 ho prenajali a v roku 1868 predali obchodníckej rodine Popperovcov. 

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

750 - Kremnica

Kremnica

Vznik slobodného kráľovského mesta Kremnica je spojený s dátumom 17. november 1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou vydal osade Cremnychbana privilegiálnu listinu. Kráľ mestu daroval pôdu a lesy v okruhu dvoch míľ, obyvateľom udelil právo na banské podnikanie, aj na slobodnú voľbu mestskej rady a richtára. Kremnica sa v krátkom čase stala sídlom kráľovskej banskej a mincovej komory. Hlbinná ťažba zlatých a strieborných rúd na ložisku Kremnica bola ukončená v roku 1970.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry SLOVAK FOLK TRAVEL
Štefánikovo nám. 33/40
Kremnica