Kraj Banskobystrický

750 - Kremnica

Kremnica

Vznik slobodného kráľovského mesta Kremnica je spojený s dátumom 17. november 1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou vydal osade Cremnychbana privilegiálnu listinu. Kráľ mestu daroval pôdu a lesy v okruhu dvoch míľ, obyvateľom udelil právo na banské podnikanie, aj na slobodnú voľbu mestskej rady a richtára. Kremnica sa v krátkom čase stala sídlom kráľovskej banskej a mincovej komory. Hlbinná ťažba zlatých a strieborných rúd na ložisku Kremnica bola ukončená v roku 1970.

Suvenýry SLOVAK FOLK TRAVEL
Štefánikovo nám. 33/40
Kremnica