Kraj Trenčínský

688 - Beckov

Beckov

Prvé písomné zmienky pochádzajú z 12. storočia, kedy hrad patril uhorskému kráľovi Belovi III. a kedy došlo k jeho kamennej prestavbe. Na počiatku 14. storočia získal Beckov uhorský veľmož Matúš Čák Trenčianský a za jeho vlády došlo k vylepšeniu opevnenia. Po Matúšovej smrti v roku 1321 sa hrad znova stal kráľovským majetkom a v roku 1388 ho získal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc. Stibor, nesúci aj titul sedmohradského vojvodu, si hrad vyvolil za svoje rodové sídlo a majestátne ho prestaval. V roku 1434 sa stali majiteľmi Bánffyovci, za ktorých bol hrad prestavaný renesančne. Po vymretí rodu Krištofom Bánffym po meči v roku 1646 držalo Beckov viacero dedičov a na hrade sa to podpísalo. Po požiari v roku 1729 sa hrad začal meniť na zrúcaninu.

Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Suvenýry Ingrid Dovinová
nádvoří hradu Beckov
Beckov

726 - Bojnice

Bojnice

Prvá písomná zmienka o pôvodne drevenom hrade pochádza z roku 1113. Za panovania Hunt-Poznanovcov bol v 13. storočí prestavaný na kamenný hrad. V roku 1299 sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. V 14. a 15. storočí sa v držbe vystriedali Gilethovci, Jelšavskí a Noffryovci. V rokoch 1494-1526 bol majiteľom Štefan Zápoľský a potom Thurzovci, ktorí hrad prestavali v renesančný zámok. Po vymretí rodu v roku 1636 panstvo pripadlo korune a o rok neskôr ho od cisára Ferdinanda III. získali Pálffyovci. V rokoch 1889-1910 došlo k poslednej neogotickej prestavbe zámku. V roku 1908 zomrel gróf Ján Pálffy ako bezdetný a jeho dedičia v roku 1939 predali zámok firme Baťa. Po vojne zámok pripadol štátu.

Suvenýry Ondrej Kurek
Hurbanovo námestie 3
Bojnice

680 - Čachtice

Čachtice

Hrad vybudoval po roku 1260 Kazimír Hunt-Poznan, na konci storočia sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval kráľ Žigmund Čachtice Stiborovi zo Stiboríc a v roku 1436 Michalovi Országovi. Po vymretí Országovcov Krištofom Országom v roku 1567 pripadlo panstvo kráľovi Maximiliánovi I., ktorý ho prepožičal v roku 1569 Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádasdym. Syn František Nádasdy I. tento majetok v roku 1602 odkúpil a po jeho smrti v roku 1604 ho zdedila manželka Alžbeta Báthoryová. Po konfiškácii majetku Františka Nádašdyho II. v roku 1671 získali Čachtice Révayovci a Draškovičovci, ďalšími majiteľmi boli Forgáchovci a Bercsényiovci. Po dobytí vojskami Františka II. Rákócziho v roku 1708 začal hrad pustnúť a v roku 1799 už opustený vyhorel.

Suvenýry-občerstvení
Hrad Čachtice
Čachtice

687 - Trenčín

Trenčín

Hrad bol postavený pravdepodobne počiatkom 11. storočia na mieste staršieho opevneného sídla. Mýtna a trhová osada Trenčín je spomínaná v roku 1111. V roku 1241 hrad odolal obliehaniu mongolských vojsk a v roku 1296 sa stal sídlom Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti v roku 1321 sa stal opäť kráľovským majetkom. Po roku 1437 spravoval hrad Jan Jiskra z Brandýsa, v roku 1454 ho ovládol Ján Hunyady a potom jeho syn, uhorský kráľ Matej Korvín. V roku 1476 kráľ daroval Trenčín Štefanovi Zápoľskému. V roku 1528 ho dobyl Ferdinand I. Habsburský. Hrad dostali do zálohy v roku 1551 Thurzovci, v roku 1582 ho prenechali Imrichovi Forgáchovi. Od roku 1594 tu vládol Štefan Illésházy, ktorý panstvo v roku 1600 kúpil. Vo vlastníctve Illésházyovcov ostal hrad až do vymretia rodu v roku 1835. Poslednými majiteľmi boli Sinovci.

Suvenýry Ondrej Kurek, Ilešháziovský dom
Mierové námestie 2/2
Trenčín
Kavárna-suvenýry Ondrej Kurek
Trenčianský hrad
Trenčín