Pidifrky od O

536 - Obouruč

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1278, kdy panství vlastnili bratři Mikeš Prťka a Bohuchval z Milosti. Po několikaletých sporech o dědictví získal starší z bratrů Mikeš hrad Milost a Bohuchval ves Obouruč s dřevěnou tvrzí. V roce 1322 zdědil celé panství Mikeš Prťka mladší, který je však postupně zadlužil. Od roku 1328 zde vládli Koczkové z Krušice. Za husitských válek se nejdříve přiklonili na stranu husitů, v roce 1436 však slíbili věrnost králi Zikmundovi. Koczkům patřila Obouruč až do roku 1620, kdy jim byl zkonfiskován majetek. Panství poté obdržel hrabě Jiří Eichenfarn - Beerenfeld, který zde vybudoval barokní zámek. V roce 1710 byl v Obouruči založen pivovar a v roce 1729 škola. Po smrti hraběte Ronalda Eichenfarn – Beerenfeld v roce 1883 koupil obouručský zámek se statkem a pivovarem Zachariáš Löbl. Po vítězství pracujícího lidu spravovalo zámek až téměř k demoličnímu výměru místní JZD, po narovnání poměrů jej restituoval potomek posledních majitelů Theodor Atwood.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

555 - Odolena Voda

První písemná zmínka pochází z roku 1352, kdy byla ves majetkem kapituly při kostele sv. Víta na Pražském hradě. Na počátku husitských válek ji získalo Staré Město Pražské, kterému byl ovšem v roce 1547 zkonfiskován veškerý majetek. Záhy Odolenu Vodu koupili Sekerkové ze Sedčic a v letech 1556 – 1563 zde vybudovali renesanční tvrz. V roce 1622 bylo panství opět zkonfiskováno a prodáno Polyxeně z Lobkovic, v roce 1671 je pak směnou získala jezuitská kolej při kostele sv. Klimenta na Starém Městě Pražském. V roce 1828 statek koupili páni z Riese a posledním majitelem byl od roku 1911 Ferdinand Bloch – Bauer.

Novinový stánek paní Jakoubkové u autobusové zastávky
Dolní náměstí
Odolena Voda
Hospůdka Na náměstí, jinak též U Fíši
Úžická 27
Odolena Voda
Kiosek ve Sportovní hale
ulice Ke Stadionu
Odolena Voda
Hospůdka Domeček
ulice Ke Stadionu
Odolena Voda
Květiny Lucie
Školní 195
Odolena Voda
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

106 - Okoř

První písemná zmínka o osadě Okoř je z roku 1227. V roce 1359 se na hrad Okoř přestěhoval bývalý konšel Starého města pražského, František Rokycanský, již jeho syn však hrad prodal. V roce 1421 obsadili Okoř Pražané a dali ho do užívání Václavu Cardovi z Petrovic. Od roku 1472 vlastnili hrad páni z Donína a od roku 1518 Martinicové. Jaroslav Bořita z Martinic jej v roce 1649 odkázal semináři jezuitů u sv. Václava. Po zrušení řádu v roce 1773 hrad zpustl.

Hrad Okoř

Okoř
Obchod pana Jíchy
Veltrusy

Infocentrum Kladno
nám. Starosty Pavla
Kladno
Muzeum TGM

Lány
Knihkupectví Kanzelsberger
Husova 94
Slaný
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

437 - Olomouc

První zmínky o Olomouci pocházejí z roku 1017. Za vlády knížete Břetislava zde byl vybudován hrad. V roce 1063 bylo obnoveno biskupství a v roce 1078 byl založen klášter Hradisko. V roce 1201 vymřela rodová linie olomouckých knížat a vládcem se stal moravský markrabě. V polovině 13. stol. bylo město obehnáno hradbami. V roce 1306 byl v Olomouci při tažení do Polska zavražděn král Václav III. a na trůn nastoupili Lucemburkové. V roce 1566 přišli do města jezuité a jimi založené gymnázium bylo již v roce 1573 povýšeno na univerzitu. Po obsazení města Švédy v roce 1642 klesl počet obyvatel ze 30.000 na pouhé 2.000.

Infocentrum Hranice
Pernštejnské nám.1
Hranice
Infocentrum Olomouc
Horní náměstí 583
Olomouc
Cafe Gallery JOLA
Denisova 272/8
Olomouc
Infocentrum Přerov
Nám TGM 7
Přerov
Česká pošta Olomouc - Hodolany
Jeremenkova 104/19
Olomouc - Hodolany
Česká pošta Olomouc 5
I.P.Pavlova 6
Olomouc
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. T. G. Masaryka 27
Prostějov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kafkova 8
Olomouc OC Haná
Papírnictví TASAM
Žižkovo nám. 19
Prostějov
Expozice času
ČSA 19
Šternberk
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Olomouc 6
Polská 1201/1
Olomouc 6

398 - Opava

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1195, rokem 1224 je datována listina, která již hovoří o Opavě jako o městě. Počátkem 14. stol. se Opava stala administrativním centrem Opavského knížectví. V roce 1742 byla větší část Slezska postoupena Prusku a Opava se stala hlavním městem rakouského Slezska. Sídlil zde Slezský zemský sněm, v jehož čele stál zemský hejtman a zemský výbor.

Infocentrum Opava
Horní náměstí 381/67
Opava
Infocentrum Hradec nad Moravicí
Opavská 265
Hradec nad Moravicí
Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Dolní náměstí 16/10
Opava
Knihkupectví Kosmas
Mezi Trhy 108/1
Opava
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

277 - Opočno

Zámek Opočno
Trčkovo nám. 1
Opočno
Monika Machová
Školská 335
Černilov
Knihkupectví Kanzelsberger
Dukelská tř.3
Hradec Králové
Infocentrum Opočno
Kupkovo nám. 247
Opočno
Knihkupectví U katedály
Velké nám 36
Hradec Králové
Česká pošta Opočno
Nádražní 307
Opočno
Tabák Věra Barnetová
Kostelní 9
Dobruška
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Opočno
Kupkovo náměstí 247
Opočno

756 - Oravský hrad

Oravský hrad

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1267, kedy hrad získal od Mika Balassa kráľ Belo IV. V roku 1298 sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčiansky, od roku 1333 bol v kráľovskej správe. V roku 1420 získal hrad Stibor zo Stiboríc, v roku 1441 ho obsadil Peter Komorovský a v roku 1474 ho vykúpil kráľ Matej Korvín. Po smrti jeho syna Jána sa stal v roku 1505 majiteľom Ján Zápoľský. Ďalej Oravskému hradu vládli Mikuláš Kostka, Ján z Dubovca, Václav Sedlnický a v roku 1556 získal panstvo František Thurzo. V roku 1621 vymrela grófom Imrichom Thurzom bytčiansko-oravská vetva rodu. Jeho otec Juraj v závete zakázal oravské panstvo rozdeliť, bol preto ustanovený komposesorát v čele s voleným riaditeľom, v ktorom mali podiely rodiny siedmych Jurajových dcér. V roku 1868 bolo na hrade umiestnené múzeum, komposesorát bol znárodnený v roku 1945.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry paní Palugové
parkoviště pod hradem Oravský hrad
Oravský Podzámok

3 - Orlík

Původní hrad zde byl založen patrně králem kolem roku 1250. V roce 1357 udělil Karel IV. panství v léno Jetřichovi z Portic a v roce 1369 Hyncíkovi Pluhovi z Rabštejna. Mezi lety 1407 – 1514 drželi Orlík Zmrzlíkové ze Svojšína, poté jej prodali Kryštofovi ze Švamberka. Švamberkům však byl po Bílé hoře zkonfiskován a po Adamovi ze Šternberka se dostal do držení Eggenberkům. Od roku 1717 je v majetku Schwarzenberků.

Infocentrum Bechyně
Nám. T.G.M. 5
Bechyně
Zámek Orlík

Orlík nad Vltavou
Česká pošta Kovářov
Kovářov 73
Kovářov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Infocentrum Milevsko
E.Beneše 1
Milevsko
Hrad Zvíkov - suvenýry

Zvíkovské Podhradí
Suvenýry - občerstvení U Toryka
Zámecký areál
Orlík
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

591 - Orlová

První písemná zmínka pochází z roku 1223, kdy osada patřila benediktinům z kláštera Týnec u Krakova. V roce 1291 byl v Orlové vybudován klášter, který se stal sídlem opatství. V roce 1560 získali orlovský velkostatek Cikáni ze Slupka a v letech 1619 -1838 jej vlastnili Bludovští z Bludova. Po vymření Bludovských se majiteli stali Mattencloitové, kteří v roce 1844 poskytli Rothschildům práva na těžbu uhlí.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Orlová
Masarykova tř.1324
Orlová
Knihkupectví Kanzelsberger OC Korso
Nádražní 1939/4a
Karviná

153 - Osek

Mezi lety 1206–1208 byl vybudován v Oseku cisterciácký klášter, kterému majitelé panství – Hrabišici – věnovali rozsáhlé majetky. V letech 1240-1250 postavili také v Novém Oseku hrad Rýzmburk. Zatímco klášter vzkvétal, pánům z Rýzmburka se dařilo již méně a ústup ze slávy byl zakončn jejich vymřením v roce 1528. Za husitských válek vlastnili Rýzmburk míšeňští vévodové a klášter byl v této době několikrát vypleněn. V roce 1459 připadl Rýzmburk opět české koruně a město Osek zůstalo v majetku kláštera.

Krušnohorské knihkupectví
Nám. Míru 14
Litvínov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Jana Kranerová
nám. Klášterní 202
Osek
Infocentrum Osek
Rooseveltova 1
Osek
Infocentrum Teplice
Benešovo nám. 840
Teplice
VisitTeplice s.r.o.
Dlouhá 63/31
Teplice

347 - Oslavany

První písemná zmínka pochází z roku 1104. V roce 1197 získala ves od třebíčských benediktinů Heilwida ze Znojma, manželka markraběte Vladislava Jindřicha a v roce 1225 zde založila ženský cisterciácký klášter. V roce 1525 řeholnice klášter opustily a ten připadl královské komoře. V roce 1526 byl zastaven Janu Kunovi z Kunštátu a v roce 1549 Volfu Krajíři z Krajku. V roce 1577 se majiteli stali Althanové. V roce 1654 panství získali prostřednictvím sňatku Mollartové. Dalšími majiteli byli ještě např. od roku 1782 Jan Nepomuk rytíř Scharff a od roku 1885 Gompezové.

Infocentrum Oslavany
Široká 2
Oslavany
Muzeum Hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska
Zámek 1
Oslavany
Infocentrum Ivančice
Palackého nám. 9
Ivančice
Tabák Jaroslav Sojka
Komenského nám. 5
Ivančice
Tabák Klusák
Tesařovo nám. 10
Ivančice
Infocentrum Moravský Krumlov
Zámecká 2
Moravský Krumlov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

413 - Ostrava

První písemná zmínka o Slezské Ostravě pochází z roku 1229, o Moravské pak z roku 1267. Slezskoostravský hrad je poprvé zmiňován v roce 1297. Během husitských válek se jej zmocnil husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, poté zde vládl jeho zeť Jan Talafús z Ostrova a Jan Tršický z Doloplaz. V roce 1476 koupil slezskoostravské panství i s hradem Václav Hřivnáč z Heraltic. V roce 1508 se stal majitelem Jan Sedlnický z Choltic, který v letech 1531 – 1548 přestavěl gotický hrad na renesanční zámek. V roce 1714 získala panství hrabata Wilzcekové z Dobré Zemice. °°°° Moravská Ostrava byla v letech 1437 - 1848 součástí hukvaldského panství olomouckého biskupství. V roce 1924 vznikla sloučením Moravské Ostravy, Přívozu, Mariánských Hor, Vítkovic, Hrabůvky, Nové Vsi a Zábřehu nad Odrou tzv. Velká Ostrava. Slezská Ostrava byla připojena v roce 1941.

Infocentrum Karolína (obchodní centrum Nová Karolina)
Jantarová 3344/4
Ostrava
Infocentrum Elektra (centrum)
Jurečkova 12
Ostrava
Infocentrum Věž (radnice)
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava
Infocentrum Svinov (vlak. nádraží)
Peterkova 90/12
Ostrava
Infocentrum Přívoz (hlavní vlakové nádraží)
Nádražní 196
Ostrava
Infocentrum Letiště
Příletová hala Letiště Leoše Janáčka, Mošnov 40
Ostrava
Infocentrum Gong (důlní oblast Vítkovice)
Ruská 2993/20
Ostrava
Knihkupectví Kanzelsberger
Novinářská 6A
Ostrava FUTURUM
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Knihkupectví Neoluxor Books Laso
Masarykovo nám. 3090/15
Ostrava
Knihkupectví Academia
Zámecká 41/2
Ostrava
Papírnictví Koh-i-noor
tř. Dr.E.Beneše 556
Bohumín
Knihkupectví J.Procházková
tř. Dr.E.Beneše 107
Bohumín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Ostrava 30
Bohumíra Četyny 12
Ostrava 30 Bělský les
Infocentrum Orlová
Masarykova tř.1324
Orlová
Česká pošta Ostrava 44 Zábřeh
Výškovická 3085/2
Ostrava

174 - Ostroh

Seeberg Hrad byl postaven počátkem 13. stol., první písemná zmínka pochází z roku 1322. Do roku 1434 jej drželo město Cheb a poté Šlikové. Od roku 1461 patřil hrad Junckerům, od roku 1485 opět Šlikům a v roce 1497 koupili Seeberg páni z Neubergu, za kterých byl renesančně přestavěn. V roce 1582 koupili hrad páni z Brandu a vlastnili ho až do roku 1635, kdy jej koupil Melchior Adam Moser z Öttinngenu. Ten jej však ještě v tom samém roce prodal pánům ze Steinheimu. Od roku 1664 byl ještě majitelem Jan Hartwig od roku 1666 Jacques Gerard a v roce 1703 koupilo hrad město Cheb.

Infocentrum Aš
Hlavní 23

Infocentrum Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14
Cheb
Infocentrum Sokolov
Měst. dům kultury, Nám. Budovatelů
Sokolov
Infocentrum Františkovy Lázně
Máchova 8/373
Františkovy Lázně
Česká pošta Cheb 3
Dragounská 2529/3
Cheb
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

170 - Ostrov

Město bylo založeno počátkem 13. stol. pravděpodobně Slávkem z roku Hrabišiců. V roce 1224 byl postaven kostel sv. Jakuba. Za Přemysla Otakara II. se stal Ostrov královským městem, od 15. stol. jej vlastnili hrabata Šlikové. V roce 1625 získal město Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský. V 19. stol patřil Ostrov císařskému rodu Habsburků.

Infocentrum Jáchymov
Nám. Republiky 1
Jáchymov
Hrad Horní Hrad
Hrad
Horní Hrad
Knihkupectví DDD
Ruská 85
Chomutov
Knihkupectví DDD
Mírové nám.117
Kadaň
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

950 - Ostružná

Areál Skiland Ostružná a Petříkov 710 m n. m. Jeseníky Vše co je namalováno a ještě něco navíc u nás můžete vidět, zažít a prožít. Stačí jen přijet !!! www.skiland.cz, www.expoziceh.cz, www.petrikov.skiland.cz

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Areál Skiland Ostružná
Ostružná 103
Ostružná

535 - Ošelín

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379, kdy byla ve vlastnictví rytíře Oldřicha z Ošelína. V roce 1413 se majitelem stal nakrátko Habart z Malenic a poté Kovářové ze Strhař. V roce 1497 koupil Ošelín Jan Lejtolt z Ebrnic a je zde poprvé zmiňována tvrz. V roce 1545 získali nejprve polovinu a v roce 1585 pak celou ves i s tvrzí Kečovští z Kečova. V roce 1599 panství vyženil Jan Bartoloměj Širntyngár ze Širntyngu. Kolem roku 1786 byla tvrz přbudována na zámek. V roce 1798 koupil ves se zámkem rod pánů von Bigatto, posléze von Juncker – Bigatto. V roce 1935 zámek zdědil doktor Klement Podevile.

Doma u sběratelky Kateřiny Slívové - to je dobrý, že jo ?
Ošelín 94
Ošelín (je to u Stříbra)
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk