Pidifrky od Č

680 - Čachtice

Čachtice

Hrad vybudoval po roku 1260 Kazimír Hunt-Poznan, na konci storočia sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval kráľ Žigmund Čachtice Stiborovi zo Stiboríc a v roku 1436 Michalovi Országovi. Po vymretí Országovcov Krištofom Országom v roku 1567 pripadlo panstvo kráľovi Maximiliánovi I., ktorý ho prepožičal v roku 1569 Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádasdym. Syn František Nádasdy I. tento majetok v roku 1602 odkúpil a po jeho smrti v roku 1604 ho zdedila manželka Alžbeta Báthoryová. Po konfiškácii majetku Františka Nádašdyho II. v roku 1671 získali Čachtice Révayovci a Draškovičovci, ďalšími majiteľmi boli Forgáchovci a Bercsényiovci. Po dobytí vojskami Františka II. Rákócziho v roku 1708 začal hrad pustnúť a v roku 1799 už opustený vyhorel.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Suvenýry-občerstvení
Hrad Čachtice
Čachtice

308 - Čáslav

Královské město bylo založeno v roce 1264 Přemyslem Otakarem II., již z roku 1130 však pochází románský kostelík sv. Michala, který je nyní součástí chrámu sv. Petra a Pavla. Za husitského povstání zůstalo město věrné králi Zikmundovi, v roce 1421 však bylo dobyto a přešlo na stranu husitů. Několikrát v historii postihl Čáslav ničivý požár – v roce 1452 shořela polovina města a v roce 1522 pak lehlo popelem skoro celé. Silně jej také poznamenaly švédské vpády v letech 1639 a 1643 za třicetileté války.

Infocentrum Čáslav
nám. Jana Žižky 197
Čáslav
Trafika U Klokana
Žižkovo nám. 154
Čáslav
Infocentrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377
Kutná Hora
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
Infocentrum Seč
Chrudimská 94
Seč
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

290 - Častolovice

Ve 13. stol. zde vybudovali páni z Častolovic vodní tvrz, pozdějšími majiteli byli páni z Kunštátu. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna a v roce 1559 Jindřich z Regeru. Ten obnovil zdejší pustou tvrz a v roce 1570 ji prodal Albrechtu Bryknovi z Brukštejna. Od roku 1577 byl majitelem císař Rudolf II. a od roku 1584 Oppersdorfové, kteří zde postavili renesanční zámek. Od roku 1684 byli krátce majiteli Černínové z Chudenic a od roku 1694 patří Častolovice Sternbergům.

Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
Staré náměstí 68
Rychnov nad Kněžnou
Trafika - stánek Heleny Kudláčkové
Masarykova ul.
Častolovice
Infocentrum Kostelec nad Orlicí
I. J. Pešiny 39
Kostelec nad Orlicí
Zámek Častolovice
Masarykova 1
Častolovice
Infocentrum Choceň
Tyršovo nám. 21
Choceň
Infocentrum Žamberk
Kostelní 446
Žamberk
Knihkupectví Kanzelsberger
Dukelská tř.3
Hradec Králové
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Česká pošta Častolovice
Masarykova 10
Častolovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

579 - Čechy pod Kosířem

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1131, od roku 1305 patřila dominikánkám u sv. Kateřiny v Olomouci. Ve 14. stol. zde stála gotická vodní tvrz, kterou spoluvlastnili Lúček z Čech a páni z Kunštátu. Obě poloviny koupil Velislav z Meziboře a v roce 1416 tvrz prodal Jindřichovi z Kravař. Po pánech z Boskovic a Pernštejna koupil v roce 1550 panství Matyáš z Hartunkova. Od roku 1583 byli majiteli Pivcové z Hradčan, Haugvicové z Biskupic, Podstatští z Prusinovic, Sedlničtí z Choltic a Skrbenští z Hříště. V roce 1707 panství koupili Lichtenštejnové, po nich ještě Winklerové, Bertholdové, Grechtlerové a posledními majiteli byli od roku 1768 Silva-Taroucové.

Multifunkční budova Čechy pod Kosířem
nám. Svobody 289
Čechy pod Kosířem
Knihkupectví Kanzelsberger
nám. T. G. Masaryka 27
Prostějov
Zámek Čechy pod Kosířem
Mánesova 1
Čechy pod Kosířem
Papírnictví TASAM
Žižkovo nám. 19
Prostějov
Muzeum Prostějovska
T.G. Masaryka 2
Prostějov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

489 - Čejkovice

První písemná zmínka pochází z roku 1248, kdy na místě dnešního zámku stála templářská komenda. Po zrušení řádu templářů v roce 1312 panství získal král a posléze páni z Lipé. V roce 1353 se majiteli stali páni ze Šternberka, v roce 1437 páni ze Zástřizl a v roce 1512 páni z Kunštátu. Před rokem 1530 koupili zadlužené panství páni z Víckova. Těm však byl za účast na protihabsburském povstání zkonfiskován majetek a v roce 1624 získali čejkovické panství olomoučtí jezuité. Po zrušení řádu v roce 1773 byl jejich majetek převeden na Studijní fond a v roce 1783 Čejkovice koupil císař Josef II.

Infocentrum Vino Sýkora
Příhon 1
Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice

Čejkovice 945
Hotel Zámek
Templářská 1
Čejkovice
Infocentrum Konírna
Zámek 1
Milotice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

596 - Čeladná

Čeladná První písemná zmínka pochází z roku 1581, kdy byla ves zapsána v urbáři hukvaldského panství, které jako léno Koruny české patřilo olomouckému biskupství, od roku 1777 arcibiskupství. V 16. a 17. století byla Čeladná převážně zemědělskou osadou, po třicetileté válce zde vznikly první hamry a v roce 1678 byla vybudována vysoká pec. Zpracovávala se zde železná ruda z Čeladné a nedaleké Tiché a Kunčic. Kvůli císařskému zákazu odlesňování okolních pohraničních hor, byla činnost hutě už po dvou letech zastavena a obnovena byla až v roce 1796. V roce 1902 zřídil MUDr. Jan May na úpatí Ondřejníku lázně a sanatorium pro horníky.

Infocentrum Frenštát p. R.
Nám. Míru 1
Frenštát pod Radhoštěm
Infocentrum Čeladná
Čeladná 714
Čeladná
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

116 - Čelákovice

První písemná zmínka pochází z roku 1290, krátce poté byla pravděpodobně vybudována zdejší tvrz. Původně královské zboží získal v roce 1368 staroměstský měšťan František Rokycanský, zakladatel rodu pánů z Okoře. Kolem roku 1400 se majiteli stali rytíři z Cách a po roce 1420 Beneš z Vartemberka. Dalšími majiteli byli od roku 1443 páni z Klinštejna, od roku 1456 páni z Michalovic, v letech 1468 – 1483 páni z Cimburka a poté Krajířové z Krajku. Těm bylo panství v roce 1547 zkonfiskováno. Tvrz pak měnila majitele již jen jako stavba bez hospodářského zázemí, od roku 1778 zde byl hostinec.

Městské muzeum Čelákovice
Na Hrádku 464
Čelákovice
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1
Český Brod
Hračky Brabcová
Masarykovo Náměstí 21
Brandýs nad Labem
Infocentrum Kolín
Na Hradbách 157
Kolín
Infocentrum Nymburk
Náměstí Přemyslovců
Nymburk
Infocentrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19
Poděbrady
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

231 - Čerchov

Tento nejvyšší vrchol Českého lesa měří 1042 m. V roce 1894 zde byla Klubem českých turistů vystavěna dřevěná rozhledna a o tři roky později také chata. Byla nazvána po svém projektantovi Pasovského chýší. V letech 1904 – 1905 byla dřevěná věž nahrazena kamennou věží Kurzovou, vysokou 25 m. V časech komunistického experimentu zde byly vybudovány vojenské objekty a rozhledna byla nepřístupná.


890 - Černá v Pošumaví

První zmínka o obci, kterou založil Hirzo z Klingenbergu, je z roku 1268. Ten v roce 1275 zemřel a odkázal veškeré zboží zlatokorunskému klášteru. Za husitských bouří v roce 1420 se klášterního majetku zmocnil Oldřich z Rožmberka a vymohl si jeho zastavení. V roce 1501 již byl v majetku Rožmberků, Petr Vok jej však v roce 1600 prodal králi Rudolfu II. V roce 1622 získali tento majetek Eggenberkové a od roku 1719 zde vládli Schwarzenberkové.

Infocentrum Hluboká
Zborovská 80
Hluboká nad Vltavou
Infocentrum Lipno nad Vltavou (promenáda)
Lipno nad Vltavou 87
Lipno nad Vltavou
Infocentrum Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 148
Černá v Pošumaví
Infocentrum Horní Planá
Náměstí 8
Horní Planá
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví č.p.73
Černá v Pošumaví

573 - Černilov

První písemná zmínka pochází z roku 1271, již v roce 1228 však byla ves zastavena Václavem II. Hynkovi z Lípy. V roce 1305 koupil Černilov Raimund z Lichnice a krátce nato Hynek z Náchoda. Od roku 1353 byl opět v majetku královské koruny. V roce 1420 se majiteli stali páni z Dubé a Červené Hory a koncem 15. stol. Trčkové z Lípy. V roce 1635 získal zkonfiskované panství císařský generál Matyáš hrabě Gallas, v roce 1676 pak Šternberkové a konečně v roce 1700 Paarové.

Monika Machová
Školská 335
Černilov
Česká pošta Černilov
Černilov 310
Černilov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

860 - Černodolský mlýn

Již v roce 1344 je zmíněn Smil z Vchynic, zakladatel hradu Oparno, který v Oparenském údolí doživotně získal pozemek rozbořeného mlýna. Po své obnově pak sloužil svému účelu až do druhé poloviny 19. století. S rozvojem turistického ruchu byl poté přebudován na výletní hostinec s tanečním parketem a ubytovacím zařízením. Současní majitelé mlýn vlastní od roku 2008.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Černodolský mlýn
Chotiměř 48
Oparno

843 - Černý Důl

Městys původně sestával z několika osad, první písemná zmínka o nejstarší z nich, Nové Vsi, pochází z roku 1489. Leními pány v té době byli páni z Vrchlabí. V roce 1506 panství koupil Jan Kordule ze Sloupna, v roce 1518 je dědičně získali Tetourové z Tetova a v roce 1533 Gendorfové. V roce 1564 byl Černý Důl povýšen na městečko s hornickými svobodami. Od roku 1602 byl majitelem panství Vilém Miřkovský z Tropčic. V roce 1624 je koupil Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti Rudolf z Morzinu. Morzinové pak drželi vrchlabské panství až do roku 1881.

Veselý Výlet
Temný Důl 46
Horní Maršov
Infocentrum Svoboda nad Úpou
nám. Svornosti 527
Svoboda nad Úpou
Infocentrum Černý Důl
Černý Důl 48
Černý Důl
Trafika U pošty
nám. Svobody 274
Janské Lázně
Venkovské infocentrum mikroregionu
Prostřední Lánov 39
Lánov
Infocentrum TURISTA Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 337
Pec pod Sněžkou
Infocentrum Svoboda nad Úpou
Rýchorské sídliště 146
Svoboda nad Úpou, 54224
Infocentrum Janské Lázně
Černohorská 265 /budova lanovky na Černou horu/
Janské Lázně
Infocentrum SPINDL.info
Špindlerovské náměstí 10
Špindlerův Mlýn
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

27 - Červená Lhota

První písemná zmínka pochází z roku 1465, kdy Lhota patřila rodu Zásmuků. Dalšími majiteli byli Boubínští z Újezda a kolem roku 1530 koupili tvrz Kábové z Rybňan. Gotickou tvrz pak přestavěli do podoby renesančního zámku. V roce 1597 panství koupili Rutové z Dírné a v roce 1621 je získal jako pobělohorskou konfiskaci italský šlechtic Antonio Bruccio, který zde nechal vybudovat kamenný most. V roce 1641 se stali majiteli Slavatové z Chlumu a Košumberka, v roce 1693 panství vyženili Windischgrätzové a v roce 1755 je koupili páni z Gudenusu. Dalšími majiteli byli ještě od roku 1776 Stillfriedové, od roku 1820 průmyslník Jakub Veith a od roku 1835 knížata Schönburg-Hartensteinové.

Infocentrum Bechyně
Nám. T.G.M. 5
Bechyně
Zámek Červená Lhota

Červená Lhota
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
UNIOS CB s.r.o.
Zámek 57
Český Krumlov
Infocentrum Tábor
Žižkovo nám.2
Tábor
Suvenýry Marie Vedrové
Červená Lhota
Červená Lhota
Infocentrum Jindřichův Hradec
Panská 136
Jindřichův Hradec
Knihkupectví Kanzelsberger
Panská 132/I
Jindřichův Hradec
Knihkupectví Kanzelsberger
nám Republiky 1/21
Soběslav
Dárkové zboží Martin Šenigl
Nám. Zachariáše z Hradce I/11
Telč
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Papírový tapír s.r.o.
Žižkova tř. 1965/29
České Budějovice

383 - Červenohorské sedlo

Červenohorské sedlo se nachází ve výšce 1013 m.n.m. a je jedním z nejvýznamnějších turistických, lyžařských a rekreačních středisek oblasti Hrubého Jeseníku. Od roku 1853 zde stál zájezdní hostinec, který využívali zejména formani na cestě ze Šumperku do Jeseníku. V roce 1903 koupil hostinec Moravskoslezský sudetský horský spolek a brzy zde postavil další turistické chaty. V roce 1929 si zde pronajali starý cestářský domek i čeští turisté, kteří pak v roce 1935 postavili chatu Klubu českých turistů.

Hotel Červenohorské sedlo
Červenohorské sedlo

Infocentrum Bludov
Adolfa Kašpara 353
Bludov
Infocentrum Jeseník
Palackého 176/12
Jeseník
Suvenýry - Minimarket ROJA

Karlova Studánka 70
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

506 - Červený Hrádek

Původní hrad Borek byl založen před rokem 1415 rodem Kraa, za husitských válek byl třikrát dobyt. Mezi majiteli panství byli např. páni z Veitmile, po roce 1576 jej koupili Lobkovicové a vládli zde do roku 1594, kdy jim byl Rudolfem II. zkonfiskován majetek. V roce 1605 jej koupil Adam Hrzán z Harasova. Hrzánové zde postavili mezi lety 1655 – 1675 současný zámek, v roce 1707 prodali panství Ondřeji z Lichtenštejna. Dalšími majiteli byli pak Auersperkové, Rottenhannové, Buquoyové, Trautmannsdorfové a rod Hohenlohe – Langenburg.

Zámek Červený Hrádek
Zámek
Červený Hrádek
Knihkupectví DDD
Ruská 85
Chomutov
Knihkupectví DDD
Mírové nám.117
Kadaň
Infocentrum Jirkov
Červený Hrádek 1
Jirkov
Tabák Dana Valková
Palackého 4255
Chomutov
Hrad Horní Hrad
Hrad
Horní Hrad
Infocentrum Žatec
nám Svobody 1
Žatec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Vejprty
náměstí T.G.Masaryka 1242
Vejprty

661 - Červený Kameň

Červený Kameň

Hrad, založený pred rokom 1240 kráľovnou Konštanciou, vdovou po českom panovníkovi Přemyslovi Otakarovi I., bol často zastavovaný. V roku 1296 ho kúpil Matúš Čák Trenčiansky. Ďalšími majiteľmi boli napríklad Wolfurthovci, páni zo Svätého Jura a Pezinka, od roku 1511 Zápoľskí a od roku 1523 Thurzovci. V roku 1535 kúpili panstvo Fuggerovci a gotický hrad prestavali na renesančnú pevnosť. Od roku 1588 bol majiteľom barón Mikuláš II. Pálffy z Erdödu s manželkou Máriou Magdalénou Fuggerovou. Pevnosť nechali prestavať na renesančno-barokový zámok. Pálffyovcom patril Červený Kameň až do roku 1945.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

71 - Česká Kamenice

Město bylo založeno jako královské patrně před rokem 1283, první písemná zmínka je však z roku 1352. Prvními leníky byli páni z Michalovic, v roce 1406 získali město Berkové z Dubé a v roce 1428 Vartemberkové. V roce 1511 panství koupil Mikuláš Trčka z Lípy, o čtyři roky později páni ze Salhausenu. Kolem roku 1536 se Česká Kamenice dostává prostřednictvím sňatku opět do majetku Vartemberků. Od roku 1614 byli posledními majiteli Kinští z Vchynic a Tetova.

Tabák Rudolf Koudela
nám Míru 123
Česká Kamenice
Trafika H+M
Nám. Míru 42
Benešov nad Ploučnicí
Infocentrum Česká Kamenice
nám Míru 73
Česká Kamenice
Knihkupectví Kanzelsberger
Sofijská 2/3
Děčín
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

891 - Česká Kanada

Jedná se o území, rozkládající se na česko-moravsko-rakouském pomezí, které je přibližně ohraničeno městy Nová Bystřice, Slavonice a Kunžak. Přirozeným centrem je původně přemyslovský hrad Landštejn. Na necelých 300 km2 se nachází několik přírodních rezervací.

Parkoviště hradu Landštejn
Restaurace Landštejnský dvůr
Landštejn
Infocentrum Nová Bystřice
Mírové nám. 58
Nová Bystřice
Dárkové zboží Martin Šenigl
Nám. Zachariáše z Hradce I/11
Telč
Infocentrum Slavonice
Náměstí Míru 480
Slavonice
Infocentrum Český Rudolec
Český Rudolec 2
Český Rudolec
Knihkupectví Dany Havlíkové
náměstí Míru 461
Slavonice
Jana Vítů
náměstí Míru 462
Slavonice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

79 - Česká Lípa

V roce 1277 zde založil Chval z rodu Ronovců vodní hrad Lipý, kolem kterého záhy začala vznikat osada. V roce 1327 hrad koupili páni z Dubé, z roku 1337 je první písemná zmínka o městě. Za husitských válek město i hrad obsadili husité, poté zde 11 let vládli Vartemberkové. Po Bílé hoře koupil Českou Lípu jako konfiskát Albrecht z Valdštejna, po jeho zavraždění v roce 1634 získali panství prostřednictvím sňatku s jeho dcerou Kounicové.

Galerie U brány
1. máje 52
Úštěk
Knihkupectví "U Draků"
Nám. TGM 5 (vchod Moskevská ul.)
Česká Lípa
Knihkupectví Jan Rubický
Jindřicha z Lipé 88
Česká Lípa
Papírnictví Koh-i-noor
Jindřicha z Lipé 94
Česká Lípa
Infocentrum Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka 2
Česká Lípa
Infocentrum Česká Kamenice
nám Míru 73
Česká Kamenice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Česká Lípa 1
nám. T.G.Masaryka 194
Česká Lípa
Česká pošta Jezvé
Jezvé 87
Jezvé

571 - Česká Skalice

První písemná zmínka pochází z roku 1238, kdy zde stály dvě tvrze – maloskalická a velkoskalická. Postavili je příslušníci rodu erbu zlatého třmene, později psaní ze Skalice. Velkoskalické panství vlastnili ve 14. stol. páni z Dubé a páni z Boskovic, v roce 1393 je zakoupil Jetřich z Janovic a připojil je k náchodskému panství. Na zboží maloskalickém seděli páni z Ostřešan, páni z Lužan a od roku 1417 páni z Koloděj. V roce 1575 je připojili k náchodskému panství Smiřičtí. V roce 1623 se majiteli stali Trčkové z Lípy a v roce 1634 Piccolominiové. V roce 1783 získali panství Desfoursové a v roce 1792 Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. Posledními majiteli byli v letech 1842 – 1945 knížata Schaumburg – Lippe.

Infocentrum Česká Skalice
Legionářská 33
Česká Skalice
Občerstvení Jiří Rosa
Parkoviště u zámku
Ratibořice
Infocentrum - hotel Beránek
Masarykovo nám. 74
Náchod
Infocentrum Úpice
Dr. A. Hejny 133
Úpice
Cestovní agentura M-tour
náměstí ČSA 16
Jaroměř
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

306 - Česká Třebová

První písemná zmínka pochází z roku 1278. V roce 1304 postoupil Václav II. město Zbraslavskému klášteru, v roce 1358 jej získalo litomyšlské biskupství, založené v roce 1344. V roce 1432 získali panství Kostkové z Postupic. V roce 1505 zemřel Jan Kostka z Postupic bez mužských dědiců a jeho dcery se vdaly za syny Viléma z Pernštejna. V roce 1544 Třebovou koupili Bohdanečtí z Hodkova, v roce 1564 pak opět Pernštejnové. V roce 1588 se majitelem stal Adam Felix Hrzán z Harasova a v roce je 1622 panství od Hrzánů koupili Lichtenštejnové.

Infocentrum Česká Třebová
Klácelova 11
Česká Třebová
Infocentrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí
Infocentrum Žamberk
Kostelní 446
Žamberk
Infocentrum Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12
Lanškroun
Infocentrum Svitavy
nám. Míru 48
Svitavy
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

46 - České Budějovice

Město založil v roce 1265 Přemysl Otakar II. Již na počátku 14. stol. obepínaly město mohutné hradby, které později odradily od obléhání i husitská vojska. V 16. stol. byla postavena nová radnice a Černá věž. Město nebylo dobyto ani za třicetileté války a ve zdejším kostele byly ukrývány korunovační klenoty. V roce 1641 shořela více než polovina domů, při barokní obnově byla postavena např. Samsonova kašna.

Trafika Švorc&Dutý
Dr.Stejskala 11
České Budějovice
Česká pošta České Budějovice 1
Senovážné nám.240/I
České Budějovice
Infocentrum České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1
České Budějovice
Papírnictví Lenky Wegenkittlové
Masarykovo nám.88
Třeboň
Mapcentrum
nám. Přemysla Otakara II. 21
České Budějovice
Infocentrum Český Krumlov - železniční stanice


Suvenýry UNIOS v Dlouhé ulici

Český Krumlov
Česká pošta Olešník
Olešník 15
Olešník
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Trafika Na hrázi pana Drábka

Chlum u Třeboně
Muzeum JUDr.Otakara Kudrny
Mírové Náměstí 248
Netolice
Infocentrum Třeboň
Masarykovo náměstí 1
Třeboň
Česká pošta České Budějovice 4
Pražská tř.2304/69
České Budějovice
Česká pošta České Budějovice 11
F.Ondříčka 1243/46
České Budějovice 11
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta České Budějovice
České Vrbné 2327
České Budějovice
Česká pošta České Budějovice 5
A.Barcala 404/38
České Budějovice 5

514 - České Velenice

České Velenice – Gmünd První zmínka o hradě v Gmündu pochází z roku 1217, kdy patřil Kuenringům. Mezi dalšími majiteli byli Rožmberkové, Lichtenštejnové, Greissové a Puchheimové. V roce 1869 byla zprovozněna část dráhy císaře Františka Josefa, která v roce 1871 propojila Prahu s Vídní. České Velenice vznikly na základě smlouvy ze Saint Germain 10.9.1919 odtržením nádraží, železničních opraven a osad Dolní Velenice, Česká Cejle a Josefsko od města Gmünd. Původní název byl Cmunt v Čechách. Oficiální vznik města je však datován až rokem 1922.

Infocentrum České Velenice
Revoluční 228
České Velenice
Trafika Na hrázi pana Drábka

Chlum u Třeboně
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

123 - Český Brod

Osadu založil pravděpodobně v pol. 12. stol. pražský biskup Jan I. Kolem roku 1268 povýšil další pražský biskup Jan III. z Dražic trhovou osadu na město. To bylo v roce 1289 vypáleno Ondřejem z Říčan, brzy však bylo obnoveno a byla zde vybudována tvrz. V roce 1418 získal Brod v zástavu Jan Sekretář z Kostelce nad Černými lesy. V roce 1420 se jej zmocnil císař Zikmund a v roce 1421 město dobyli Pražané. Po husitských válkách byla Českému Brodu potvrzena jeho práva a v roce 1437 jej císař Zikmund povýšil na svobodné královské město.

Infocentrum Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1
Český Brod
Infocentrum Kolín
Na Hradbách 157
Kolín
Infocentrum Nymburk
Náměstí Přemyslovců
Nymburk
Infocentrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19
Poděbrady
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

81 - Český Dub

Mezi lety 1109-1115 zde kníže Vladislav I. postavil hrad Vladislavice. V roce 1237 je v majetku Havla z Hruštice (později z Lemberka), který vybudoval na hradě johanitskou komendu. Tu zničili v roce 1429 husité. Po držení pány z Dubé a Vartenberky bylo město majetkem Jana z Oprštorfu, který přestavěl hrad na renesanční zámek. Později zde ještě vládli například Smiřičtí, Isolaniové, řád augustiniánek a Rohanové.

Podještědské muzeum

Český Dub
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Český Dub
náměstí B.Smetany 10/1
Český Dub

52 - Český Krumlov

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1253. V roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců a město přešlo do majetku Rožmberků. Za Petra I. z Rožmberka byl postaven kostel sv. Víta, kostel sv. Jošta a na hradě kaple sv. Jiří. V roce 1601 musel poslední Rožmberk, Petr Vok, postoupit Krumlov císaři Rudolfu II. Za finanční pomoc během třicetileté války získali město v roce 1622 Eggenberkové a po jejich vymření v roce 1719 jej zdědili Schwarzenberkové.

Infocentrum Český Krumlov
Nám.Svornosti 2
Český Krumlov
Česká pošta Český Krumlov 1
Latrán 193
Český Krumlov
Infocentrum Český Krumlov - železniční stanice


Suvenýry UNIOS v Dlouhé ulici

Český Krumlov
Suvenýry UNIOS na zámku
mezi 3. a 4. nádvořím
Český Krumlov
Pohádkový dům
Radniční ul.
Český Krumlov
Knihkupectví Expedice
Horní 22
Český Krumlov
Suvenýry UNIOS v Dlouhé ulici

Český Krumlov
Infocentrum - Destinační management Lipensko

Lipno
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Papírnictví Koh-i-noor
Kostelní 169
Český Krumlov
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Obec Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 46
Černá v Pošumaví
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Chvalšiny
Chvalšiny 12
Chvalšiny

264 - Český ráj

Od 10. stol. patřilo toto území pod nadvládu Přemyslovců, kteří jej postoupili rodu Markvarticů. Z nich vzešlo několik mocných rodů – např. Valdštejnové, Vartenberkové, Michalovicové nebo Lemberkové. Po ničivých husitských bouřích zde bylo založeno mnoho měst, rozvíjel se sklářský průmysl a těžba železné rudy. Po povstání českých stavů, jehož se účastnilo z této oblasti několik významných šlechticů a následné konfiskaci jejich majetku, se většiny těchto statků zmocnil Albrecht z Valdštejna. Za třicetileté války byla celá oblast Českého ráje vydrancována.

Infocentrum Sobotka
Náměstí Míru 3
Sobotka
Občerstvení Ing. Michal Charvát

Valdštejn
Infocentrum Jičín
Valdštejnovo nám. 1
Jičín
Infocentrum Turnov
5.května 26
Turnov
Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní 141
Dolní Bousov
Knihkupectví U Pašků
Valdštejnovo nám. 61
Jičín
Infocentrum Kněžmost
Na Rynku 51
Kněžmost
Papírnictví Koh-i-noor
Valdštejnovo nám. 77
Jičín
Hotel Hrubá Skála
Hrubá Skála 1
Turnov
Knihkupectví U sv.Ignáce
Chelčického 8
Jičín
Infocentrum Prachovské skály
J.M.Schlik s.r.o.
Prachovské skály
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Kanzelsberger
Žižkovo náměstí 6
Jičín
LUNA Kreativní papírnictví
Husova 76
Jičín

892 - Český Rudolec

První písemná zmínka o rudolecké tvrzi pochází z roku 1353, kdy zde vládli jako leníci moravského markraběte vladykové z Rudolce. V roce 1406 získali panství dědičně vladykové z Miličína. V roce 1446 se majiteli stali Drhové z Dolan a v roce 1464 páni z Maříže. V roce 1499 Rudolec vyženil Jan z Osečan a v roce 1550 jej zdědili Hodičtí z Hodic. V roce 1630 panství koupil Ferranto Coquio. Další majitelkou byla např. hraběnka Tokelliová, v letech 1673 – 1741 hraběnky Trautensohn-Falkensteinovy, Daunové nebo Colloredo- Mansfeldové. V roce 1810 Rudolec získala hrabata Razumovští, posledními majiteli zámku s velkostatkem pak byli od roku 1856 von Picchioniové, kteří zámek přestavěli ve stylu tudorovské gotiky.

Infocentrum Dačice
Krajířova 27/I
Dačice
Infocentrum Slavonice
Náměstí Míru 480
Slavonice
Knihkupectví Dany Havlíkové
náměstí Míru 461
Slavonice
Cyklocamp pod Landštejnem

Staré Město pod Landštejnem
Dárkové zboží Martin Šenigl
Nám. Zachariáše z Hradce I/11
Telč
Jana Vítů
náměstí Míru 462
Slavonice
Infocentrum Český Rudolec
Český Rudolec 2
Český Rudolec
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

137 - Český Šternberk

Hrad byl založen v roce 1241 Zdeslavem ze Sternberga z rodu Divišovců. V roce 1467 byl dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad. V následujících letech byl poškozený hrad opraven a rozšířen např. o jižní válcovou věž a tzv. hladomornu. V polovině 18. stol byl postaven dolní zámek. V roce 1841 se hrad dostal do vlastnictví Sternbergů z rodové linie Konopišťských a v jejich majetku je i dnes.

Hrad Český Šternberk

Český Šternberk
Infocentrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377
Kutná Hora
Infocentrum Vlašim - zámek
Zámek 4
Vlašim
Krámek v Ruthardce
Dačického nám.15
Kutná Hora
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Muzeum betlémů
Karlštejn 11
Karlštejn
Smíšené zboží Jana Černá
Český Šternberk 60
Český Šternberk

823 - Český Těšín

Již od 14. stol. bylo celé Těšínské knížectví majetkem českých králů a těšínská knížata byla jejich leníky. Smrtí poslední Piastovny Alžběty Lukrécie v roce 1653 léno zaniklo a Těšínsko nadále spravovali čeští králové, tedy Habsburkové. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 byla založena Národní rada knížectví Těšínského, která vyhlásila státní příslušnost Těšínska k Polsku. V roce 1920 rozhodla velvyslanecká konference mocností Dohody o rozdělení území Těšínského Slezska mezi dva nově vzniklé státy - Československo a Polsko. Olza se stala hraniční řekou a Těšín byl rozdělen na historickou část - Cieszyn a západní předměstí – Český Těšín.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví J.Procházková
nám. T.G.Masaryka 387
Třinec
Infocentrum Orlová
Masarykova tř.1324
Orlová
Knihkupectví Kanzelsberger OC Korso
Nádražní 1939/4a
Karviná
Infocentrum Český Těšín
Hlavní 147/1a
Český Těšín